Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
null

Foto: Bo Eide

Forebyggende arbeid mot marin forsøpling i skolen

Ishavskysten friluftsråd og fem andre friluftsråd i Norge har denne våren mottatt tilskudd fra Miljødirektotratet til det 2-årige prosjektet "Forebyggende arbeid i skolen mot marin forsøpling".

Med dette prosjektet ønsker friluftsrådene å vise at temaet "marin forsøpling" kan brukes i alle skolens fag og i dybdelæringsprosjekter. Friluftsrådene som deltar i prosjektet, har avtaler med grunnskoler i egen region om kompetanseutvikling gjennom prosjektet "Læring i friluft for alle". Avtalen åpner for at friluftsrådene får komme til skolene og holde kurs for alle lærerne ved skolen inntil fire ganger hvert år. Dette gir friluftsrådene en unik mulighet til å gjennomføre kurs i tema marin forsøpling for opp mot 2400 lærere.

 

Kurset vil ha hovedfokus på å formidle undervisningsopplegg og tips, ideer og erfaringer friluftsrådene har gjort seg i arbeidet gjennom flere år. Undervisningsopplegget om marin forsøpling utarbeidet av Oslofjordens friluftsråd og de 110 undervisningsideene utviklet av Salten friluftsråd, gjennom prosjektet "Implementering av marin forsøpling som tema i skolen" vil særlig bli formidlet. Metodiske tips og ideer vil bli formidlet gjennom foredrag og praktiske aktiviteter der lærerne får prøve ut og få erfaring med undervisningsforløpet.

 

For å øke motivasjonen og sikre stor måloppnåelse ønsker friluftsrådene i prosjektet å gi skolene mulighet til tilskudd til transport eller utstyr for gjennomføringen av undervisningen. Dette vil sikre mulighetene og sannsynligheten for at undervisningen i tema marin forsøpling vil bli gjennomført og videreført også etter prosjektslutt.

 

Ishavskysten friluftsråd er kommet godt i gang med prosjektet, og tre skoler har allerede gjennomført aktiviteter/ aksjoner for å forebygge marin forsøpling.

 

Kontaktperson: Toril Skoglund

 

 

 

Siste nyheter