Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Utsikt mot Storfjorden_Tine Marie Hagelin

Velkommen til den årlige friluftslivssamlinga på Bardufosstun!

Friluftslivssamling 20.november

For sjette året på rad inviterer Troms fylkeskommune, friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms kommuner, frivillige organisasjoner, natur- og friluftslivsforvaltere og andre som er interesserte i å tilrettelegge for friluftslivet i Troms på friluftssamling 20.november. Årets hovedtema er «Friluftslivets ferdselsårer».

Velkommen til friluftslivssamling i Troms 20. november!

             Bardufosstun, kl. 10:00 – 16:00

Troms fylkeskommune inviterer i samarbeid med friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms for sjette år på rad til friluftslivssamling.

Årets hovedtema er den nye nasjonale satsingen «friluftslivets ferdselsårer». Ta del i et spennende program med Miljødirektoratet, Kartverket, friluftsråd, frivillighet, reiseliv, grunneiere m.fl. Avslutningsvis blir det høytidelig utdeling av «Friluftslivets ildsjelpris i Troms».

Påmelding innen 9. november  til eivind.borge@tromsfylke.no. Inkluder navn, tittel, organisasjon, eventuelle matallergier/-behov, og om du ønsker middag.

Samlingen er gratis å delta på. Spre gjerne invitasjon/program til aktuelle deltakere i ditt nettverk.

VELKOMMEN TIL ÅRETS STORE FRILUFTSLIVSSAMLING!

Program

MØTELEDER:   Tove Amundsen Fuglem, Midt-Troms friluftsråd 
 
10.00 - 10.20  Registrering – kaffe/te  

10.20 - 10.30 Velkommen v/ Eivind Høstmark Borge, Troms fylkeskommune 
 
Friluftslivets ferdselsårer – et nytt nasjonalt løft! 

10.30 - 11.30 Friluftslivets ferdselsårer – hva og hvorfor? v/ Marit Johanne Birkeland og Snorre Stener, Miljødirektoratet   - Bakgrunn og målsetninger for prosjektet  - Presentasjon av veilederen «Plan for friluftslivets ferdselsårer» og andre nyttige verktøy 

 11:30 – 12:00  Gode råd fra Midtre Hålogaland v/ Bertil Birkeland, Midtre Hålogaland friluftsråd Erfaringer om hvordan å komme i gang.  Forankring, framdrift, målsetninger m.m. 

12.00 - 12.45   Lunsj  

12.45 – 13.15 Kartet – selve grunnlaget for friluftsliv! v/ Anders Westlund, Kartverket              Hvordan få et oppdatert kartgrunnlag? Hva er en tur- og friluftsrute? Hvordan kan vi registrere data? Hvem gjør hva? 

13.15 – 13.45 Medvirkning - Reiseliv, frivillighet og grunneiere  3 x 10 minutter om interesser, problemstillinger og hvordan aktørene best kan inkluderes i plan for friluftslivets ferdselsårer.                   

                   1. Hvordan inkludere reiselivet? Jenny Hoff, Visit Senja - Infrastruktur for lokale og tilreisende 
                   2. Hvordan inkludere frivilligheten? Christine Myrseth, FNF Troms - Bedre medvirkning på naturmangfold og lokalkunnskap  
                   3. Hvordan ivareta grunneierinteressene? (Navn kommer) - Samarbeid om hensynsfull bruk av utmarka 
 
13.45 – 14.00  Spørsmål og drøfting  

14.00 – 14.15  Pause  

14.15 – 15.00 Gruppesamtaler – Deltakerne deles inn i grupper etter sitt friluftsråd. Arbeidet med friluftslivets ferdselsårer drøftes. 

15.00 – 15.15 Presentasjon av gruppesamtalene og veien videre  

15.15 – 15.30 Åpent kvarter - Aktuelle tema luftes 

15.30 – 15.50 Utdeling av Friluftslivets ildsjelpris i Troms 2019          v/ friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms 

15.50 – 16.00  Avslutning v/ Vibeke Skinstad, Troms fylkeskommune  

16:00 – 17:00  Middag 
 
Vel hjem!  

Poppkorn og pinnebrød_Tine Marie Hagelin.jpg

Fakta om Friluftslivets ferdselsårer:

- Friluftslivets ferdselsårer er et nytt nasjonalt prosjekt (2019-2023) initiert av Klima- og miljødepartementet, som ledes av Miljødirektoratet.
- Troms fylkeskommune er prosjektansvarlig i Troms, i tett samarbeid med en regional prosjektgruppe bestående av friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms.
- Målet er at flest mulig kommuner utarbeider planer for friluftslivets ferdselsårer for at befolkningen skal kunne utøve friluftsliv jevnlig. Prosjektet fremmer planlegging, opparbeiding, skilting og merking og kartfesting av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene.
- Prosjektet er en naturlig oppfølging av kartlegging og verdisetting av friluftsområder, samt det nasjonale Turskiltprosjektet som er gjennomført de siste årene.
- I 2019 bevilget Miljødirektoratet 400 000 kroner til Troms, mens Troms fylkeskommune bevilget 300 000 kroner.
- Les mer om prosjektet her, samt se veilederen for friluftslivets ferdselsårer her.

Siste nyheter