Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
LIF samling Skogsfjordvatnet og Hansnes_Toril Skoglund sept 2019 (27)

Kano, kart, uteklasserom og stedsbasert læring - september 2019

Skogsfjordvatnet grendehus og Hansnes skole var stedet for høstens skolenettverks-samling i Læring i friluft 25.-26. september. Til tross for overlapping med oppstart på (for mange) årets viktigste friluftslivsbegivenhet -elgjakta, møtte et tyvetalls engasjerte lærere opp. Disse representerte 13 skoler i friluftsrådets kommuner.

Den beste læringsarenaen er ute!

Mange er opptatt av fagfornyelsen i skolen. Hva den innebærer, hvilke følger den får og hva den får å si for norsk skole. Det var fint å kunne starte samlingen med et engasjerende og tankevekkende innlegg av førstelektor Ingrid Frenning fra lærerutdanningen ved UiT Norges arktiske universitetet om fagfornyelsen og uteskole. Hun fortalte hvordan uteskole kan være en arbeidsmåte for å oppnå flere mål i den nye lærerplanen i fagfornyelsen.  Det er ingen tvil om at dybdelæring og kunne det å se sammenhenger er svært forenelig med læring som kan gjennomføres ute. 

Hovedformålet med samlingen var å skaffe seg oversikt over og samtidig øke kunnskapen om læringsarenaene som finnes utenfor skolens fire vegger. Lærerne fikk i oppdrag å tegne inn områder på kart som brukes eller kan brukes i uteskolesammenheng. Fokuset skulle rettes mot nærområder som kan nås i løpet av en skoledag, enten til fots eller med sykkel. Når kartleggingen er gjort skal friluftsrådet produsere kart som henges opp på hver skole. Dette tror vi kan være et hjelpemiddel og tips til nye og ukjente lærere, for hvor undervisningen ute kan foregå og hvilke tema man kan ha om.  

Dag to ble det jobbet med nettstedet stedsbasert læring, med gjennomgang av innsynsløsningen og registrering av læringsopplegg. Ivrige lærere tok imot hjelpemidlet med stor glede, og så hvilke gode muligheter man har til å både dele og låne opplegg fra hverandre.

Flotte presentasjoner av skolenes handlingsplaner viser at skolene i nettverket har ambisjoner og vil noe med Læring i friluft. Det er viktig at planene involveres i skolenes virksomhetsplaner, og at det settes av tid til oppbygging av kompetanse og en basis utstyrsbase, slik at bruk av skolens uteklasserom blir en naturlig del av skolehverdagen.

Stor takk til Viktor fra Hansnes skole som bidro til at vi fikk en god økt med fysisk aktivitet og kanopadling på et forblåst Skogsfjordvatn. Med sikkerhet og litt teknikk på dagsorden, ble det en flott mestringsopplevelse for alle. Friluftsrådet er imponert over hvor sporty lærerne er som bidrar i matlaging og gladelig overnatter på flermannsrom, på flatseng i gymsal, i telt eller under åpen himmel. 

Lekse til neste samling 25. februar 2020:

  1. Gjøre ferdig handlingsplanen og sende den inn til friluftsrådet.
  2. Legge inn minimum 3 nye læringsopplegg i stedsbasert læring.
  3. Gjennomføre underveisevalueringen.

 

Nedlastbare presentasjoner:

Fagfornyelsen og uteskole, Ingrid Frenning, UiT Norges arktiske universitet

Læring i friluft – uteklasserommet, Toril Skoglund, Ishavskysten friluftsråd

Program

Siste nyheter