Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Ordførertur Lyngen 2014_Tine Marie Hagelin (5 of 8)

Kartleggingen av verdifulle friluftslivsområder i Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og Tromsø kommune er i gang

For tiden pågår det en omfattende nasjonal kartlegging av friluftslivsområder i de fleste av landets kommuner. Dette er et bidrag for å kunne sikre at alle har muligheten til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og i naturen ellers.  En rik tilgang på varierte friluftslivsområder gir dokumentert bedre helse og økt livskvalitet for folk flest, samt friluftslivsområder skaper et attraktivt lokalsamfunn med økt bolyst og reiselivsnæring. Nå går vi i gang med kartleggingen av Balsfjord, Tromsø, Lyngen og Karlsøy sine friluftslivsområder! 

maja_kvalvik
Hils på Maja, vår nye prosjektleder!

Ny kartlegger på plass i Ishavskysten friluftsråd

- I Troms fylke er det kun fire kommuner igjen som ikke er kartlagt sine friluftslivsområder. Ishavskysten friluftsråd leder kartleggingsarbeidet i disse kommunene; Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og Tromsø. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene, lag og foreninger, samt andre lokale aktører og Troms fylkeskommune, sier daglig leder Tine Marie Hagelin.

Ishavskysten friluftsråd har ansatt en prosjektleder for å ferdigstille kartleggingsarbeidet. Maja Sjöskog Kvalvik er 32 år, biolog, og har bred erfaring med kartleggingsarbeid fra tidligere jobb hos Bioforsk på Tjøtta. Hun startet i Ishavskysten friluftsråd i midten av januar, og vil ferdigstille kartleggingsarbeidet i juni 2016.  

- Vi er veldig glade for å ha Maja med oss på laget og vi gleder oss til å komme i gang med kartleggingsarbeidet sammen med medlemskommunene, sier Hagelin. 

Camping i det fri
Det enkle friluftslivet. Her er teltet satt opp 30 meter fra stien som går opp til Brosmetind på Kvaløya

Viktig å kartlegge friluftslivsområdene slik at de kan tas vare på

-Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder vil identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Kunnskapen er et viktig grunnlag for blant annet arbeidet med kommuneplaner, areal og tiltaksplanlegging for grønnstruktur, marka og kulturlandskapet, men også for privatpersoner og organisasjoner som ønsker informasjon om populære eller viktige friluftslivsområder, sier friluftsrådets nye prosjektleder Maja S Kvalvik.

-Kartleggingsarbeidet i seg selv er ikke en form for verneprosess, men snarere et verktøy for kommunene slik at de er bedre rustet til å ta vare på og tilrettelegge sine viktigeste friluftsområder for innbyggerne og tilreisende, legger Kvalvik til.

Bli med i prosessen

Det er helt avgjørende for å sikre en god og representativ kartlegging at vi tidlig inkluderer både kommuneansatte og personer fra frivillige lag og foreninger i prosessen. Det vil bli etablert arbeidsgrupper i hver av de fire kommunene. Gruppeleder vil være en ansatt i kommuneadministrasjonen, og friluftsrådet vil koordinere selve prosessen. Kommunens arbeidsgruppe skal gi en bred representasjon av aktørene som jobber med og i friluftslivsområdene i kommunen. Hver arbeidsgruppe vil møtes for å identifisere og kartfeste den lokale kunnskapen over friluftslivsområder, og samtidig diskutere bruk, funksjon og verdi av hvert enkelt område.  

- Arbeidsgruppene vil presentere arbeidet underveis for jeger- og fiskeforeninger, turlag, grunneierlag, utmarkslag, naturvernlag og andre natur-, fritids- og friluftslivsorganisasjoner. Kartleggingen er helt avhengig av å få med engasjerte ildsjeler som er godt kjent med friluftslivsområdene i sin kommune, sier Kvalvik.

- Alle som ønsker å delta inviteres derfor med for å dele sin lokalkunnskap, og for å komme med innspill til arbeidsgruppenes arbeid. Kartleggingen skal ut på høring før det ferdigstilles. Prosjektet vil pågå frem til juni 2016, avslutter Kvalvik. 

Kartleggingsarbeidet vil følge Miljødirektoratets veileder M-98 2013,Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

FFA 14

Kontakt oss om du har spørsmål eller vil delta

Kontakt prosjektleder Maja Sjöskog Kvalvik på e-post majakvalvik@ishavskysten.no eller på telefon: 467 91 976 for mer informasjon eller hvis du ønsker å delta som privatperson, organisasjon eller med ditt lag eller forening.

 

 

Starten av Kaldslettstien_Tine M Hagelin.jpg

 

Siste nyheter