Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Spikking av nyttige redskaper

Spikking av nyttige redskaper

Kurs i samiske tradisjonsaktiviteter - tverrfaglig dybdelæring - 6. og 7. mai 2024

Vi møttes på Sandørneset friluftslivsområde, lærere fra Ishavskysten friluftsråds og Midt-Troms friluftsråds skolenettverk i Læring i friluft, med samiske tradisjonsaktivteter og tverrfaglig dybdelæring på dagsorden.

Ifølge læreplanverket skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. I tillegg skal de opparbeide seg kunnskap om samisk tradisjon og lokalhistorie, og bruk av naturen til ulike årstider. De skal kunne lage mat fra samisk kultur, kjenne til tradisjonelle måltidsskikker og matlagingsmetoder. Elevene skal ha kunnskap om tradisjonshåndverk, inkludert samisk håndverk, og hvordan man utnytter naturmaterialers egenskaper. Enkle bruksgjenstander skal man også kunne lage. Disse og enda flere kompetansemål i læreplanverket ligger til grunn for dette kurset. Tverrfaglighet og praktisk arbeid gjennomsyrer temaet.

Gjennom generasjoner har samene vært opptatt av å utnytte råvarene maksimalt, og gjenbruke ting. Dette har vært utviklet gjennom år da det har vært knapt med ressurser, og langt og tungvint å komme til butikk. I dagens forbrukersamfunn har mye av denne kunnskapen gått tapt. I et bærekraftperspektiv er det derfor viktig at skoleverket er med på å ta ansvar for å ta opp temaet om forbruk og utnyttelse av ressurser med de som vokser opp. Læring gjennom opplevelse, undring, iakttakelse, ha rollefigurer, være delaktig, å ha lov til å feile og få anerkjennelse når en finner ut, – det gir den virkelige læren for livet.

Du som ikke deltok på kurset, gikk glippa av dette:

 • Etablering av leir, sette opp lavvo og telt
 • Røyking av kjøtt og fisk
 • Lage astahat
 • Trene på lassokasting
 • Sy kaffepose i reinskinn
 • Lage flettebånd
 • Historiefortelling
 • Kunnskap om dagens reindrift
 • Lage klappakaker og samiske matretter
 • Lære om samiske barneleker og barneoppdragelse
 • Gode innspill til egen undervisning

Kursledere: Ingrid Frenning, ILP, Universitetet i Tromsø, Helga Jørgensen Rudaa, tidligere uteskolelærer, Roar Kemi Nyheim, reindriftsutøver, Karoline Kemi Nyheim, duodjiutøver og Toril Skoglund, Ishavskysten friluftsråd.

Bilder

IMG_9734
Roar legger einer på bålet
IMG_9737
God røyk ut av lavvoen - nå røykes kjøttet
IMG_9756
Helga demonstrerer hvordan man lager flettebånd
IMG_9784
Lassokasting
IMG_9787
Steiking av klappakakaer
IMG_9793
Lunsj med røkt fisk og godt tilbehør
IMG_9746
Nå er kjøttet røkt og skal i panna
IMG_9725
Fortellinger rundt bålet - viktig arena for kunnskapsdeling
IMG_9727
Her lages det astahatter

Siste nyheter