Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
IMG_0138

Kurs om fugler og fuglemerking - 9.-10. september 2021

Ishavskysten friluftsråd og Midt-Troms friluftsråd har gleden av å invitere til kurs om fugler og fuglemerking. Kursledere er fugleveteranene Karl Birger Strann (seniorforsker) og Jann-Oskar Granheim (hobby-ornitolog) i Norsk ornitologisk forening.

Fugleveteranene leder oss gjennom en spennende ettermiddag, kveld/natt, morgen og formiddag på fuglestasjonen i Dividalen. Det settes opp nett, for fanging av fugler som skal merkes. De som ønsker får lov til å holde fugl og forsøke å sette ring på. Vi vil lære om fuglearter, deres adferd, leveområder, trekk m.m.

Det blir tid til å snakke om fugler og deres liv, og på kurset kan du med litt egeninnsats få svar på hvordan skolen kan nå noen av disse kompetansemålene:

  • Utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre (etter trinn 2)
  • Utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut (etter trinn 4)
  • Gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk (etter trinn 7)
  • Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet (etter trinn 7)
  • Utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen (etter trinn 7)
  • Gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold (etter trinn 10)

Vi håper på en fin stund med sosialt samvær, og at alle deltar med sitt engasjement, sine spørsmål og sine historier. Vi er ute hele tiden så ta med varme klær og godt skotøy.

Her er invitasjon og prgram for kurset.

Påmelding til: torilskoglund@ishavskysten.no innen 1. september 2021.

Bilder

IMG_0137
Hvilken fugl har bygget dette redet?

Siste nyheter