Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Engasjerte ressurslærere

Engasjerte ressurslærere

Læring i friluft for alle - godt i gang

I løpet av høsten er Læring i friluft for alle kommet i gang for fullt. Alle skolene har hatt besøk av friluftsrådet minst en gang, og første kurssamling er holdt. Skolene viser stort engasjement og interesse i å bruke nærmiljøet enda mer som læringsarena.

Ishavskysten friluftsråd og fem andre friluftsråd i Norge var så heldig å få økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til å gjennomføre en treårig satsing på «Læring i friluft for alle». Til forskjell fra «vanlig» læring i friluft som Ishavskysten friluftsråd har drevet med siden 2018, er et av formålet med «Læring i friluft for alle» å gjøre alle lærerne ved de deltakende skolene bedre rustet til å bruke nærmiljøet som læringsarena. Målet er en mer praktisk skole der nærmiljøet brukes som en fast del i skolehverdagen, i alle fag og i alle trinn. Skolene har satt av tid i fellestiden til læring i friluft for alle og mange skoler vil innpasse LIF i skolens hverdag og satsing.

Friluftsrådenes oppgave er blant annet å gi kurs til lærere med fokus på praktiske aktiviteter i friluft, og bidra til å utvikle gode læringsforløp knyttet til skolens nærmiljø og deling av kunnskap mellom lærerne. Alt dette for at den enkelte skole skal kunne utvikle planer og bygge en kultur for å bruke læring i friluft.

Hver skole har utnevnt sine «ressurslærere» som skal følge opp arbeidet med Læring i friluft for alle på sin skole spesielt. Ressurslærerne deltar på et 50-timers kurs. De to første kursdagene ble arrangert 26.-27. september på FabLab i Lyngen. Her deltok 18 av 19 skoler, med til sammen 31 lærere. På kurset var Læringssteder i nærmiljøet rundt skolen og Stedsbasert læring som metode hovedtemaer. Det ble jobbet med teorigrunnlaget for LIF, kartlegging av læringssteder, planlegging av læringsopplegg knyttet til et av skolens læringssteder, deling av erfaringer og praktiske aktiviteter ute. Like viktig som faglig utveksling er det sosiale enten man møttes i badstua, på hytta eller på fottur i nærmiljøet.

Program og presentasjon fra kurset lastes ned.

Skolene som er med:

Balsfjord kommune: Nordkjosbotn skole og Laksvatn oppvekstsenter

Karlsøy kommune: Vanna Montessoriskole

Lyngen kommune: Lyngsdalen oppvekstsenter og Lenangen skole

Storfjord kommune: Hatteng skole og Skibotn skole

Tromsø kommune: Hamna skole, Straumsbukta og Vikran skoler, Læring gjennom arbeid (LGA), Fagereng skole, Ramfjord skole, Bjerkaker skole, Sandnessund skole, Slettaelva skole, Skjelnan skole, Hillesøyskolen og Lakselvbukt skole

Bilder

IMG_2171
Hvor mange fylker kan du?
IMG_2182
Det gode med uteundervisning er at vi jobber mer i grupper og samarbeider mye mer
IMG_2183
Finn en ting som er ...
IMG_2185
Orientering

Siste nyheter