Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Læring på ski_110220_Toril Skoglund (13)

Nå blir det action - læring i friluft for alle!

Ishavskysten friluftsråd er superfornøyd og ikke lite stolt over å være tatt ut som et av seks friluftsråd i landet som får være med i prosjektet "Læring i friluft for alle". Nå blir det enda bedre oppfølging av skolene i prosjektet, og flere som skal få mer og bedre uteskole, sier den fornøyde prosjektlederen, Toril Skoglund.

Friluftsrådet har i flere år ledet skolenettverket Læring i friluft. I dag er det 31 skoler fra Tromsø, Lyngen, Storfjord, Balsfjord og Karlsøy i nettverket. Vi tilbyr gratis kurs og nettverkssamlinger for skolene, bidrar med litt utstyr og hjelper skolene til å finne fram til gode læringssteder i «klasserommet utenfor». Det nasjonale prosjektet ledes av Friluftsrådenes landsforbund, og får økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Hovedmålet er å bidra til mer praktisk og variert undervisning i grunnskolen og mer læring i friluft, gjennom blant annet å utvikle og prøve ut et kompetansehevende kurs i Læring i friluft rettet mot lærere.

Prosjektet er et viktig bidrag til å gjøre skolen mer variert og praktisk, styrke fysisk aktivitet, styrke det sosiale miljøet og gi elevene naturkontakt og økt forståelse for klima- og naturkrisa. Det er mye forskning som viser bedre læring ved bruk av varierte læringsarenaer, praktisk tilnærming og kombinasjon med fysisk aktivitet. Samtidig ser vi tall som viser at 3 av 4 ungdomsskoleelever sier de kjeder seg på skolen. Vi opplever at kun 80 prosent av elever består videregående skole. Erfaringene og ferdighetene som dagens 6-åringer har i ryggsekken ved skolestart, er en helt andre enn det som fylte sekken for bare noen tiår siden. Stadig flere fagmiljø tar derfor til orde for å gjøre endringer i skolehverdagen. All honnør til vår kunnskapsminister som har satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om en mer praktisk skole.  

Læreren ønsker påfyll av tips og ideer

Friluftsrådene opplever at det er enkeltlærere som har tatt i bruk uteskole, som et svar på de utfordringene de opplever ved undervisning kun inne i klasserommet. Samtidig er det slik at skal en elev oppleve undervisning i friluft er den avhengig av at læreren har kunnskap og erfaring med dette. De fleste norske grunnskolelærene har en solid teoretisk utdannelse og ser behovet for endring i skolehverdagen, men mange ønsker påfyll av ideer til aktiviteter de kan legge til rette for når de underviser ute. Aktiviteter som sikrer læring for alle elevene.

Ishavskysten friluftsråd er ett av seks heldige friluftsråd

De siste 30 årene har interkommunale friluftsråd i stadig større grad bidratt til mer læring i friluft. I 2023 hadde 23 av de 28 friluftsrådene et slikt tilbud til grunnskolene i sine medlemskommuner. Etterspørselen fra skolene om bidrag har vært langt større enn det friluftsrådene har hatt økonomiske ressurser til å bidra med. Takket være et solid økonomisk bidrag fra Sparebankstiftelsen DNB kan seks interkommunale friluftsråd og 92 grunnskoler nå i tre år samarbeide for å skape en mer praktisk skole med bruk av nærmiljøet som læringsarena.

Friluftsrådene skal gi kurs til lærere med søkelys på praktiske aktiviteter i friluft, bidra til utvikling av gode læringsforløp knyttet til skolenes nærmiljø og deling av kunnskap mellom lærerne. Alt dette for at den enkelte skole skal utvikle planer og bygge en kultur for å bruke læring i friluft. Målet en mer praktisk skole der nærmiljøet brukes som en fast del i skolehverdagen. Dette i alle fag og i alle trinn.

Mange vil bidra

Interessen for å få delta i dette utviklingsprosjektet har vært overveldende. På tross at meget strenge krav til friluftsrådene for å få bli med, var det hele 13 interkommunale friluftsråd som deltok i konkurransen. På kort tid hadde disse skaffet avtaler med nærmere 170 grunnskoler som ville delta. Dette viser at vi i Norge både har friluftsråd og grunnskoler som ønsker å bidra til å nå målet om en mer praktisk skolehverdag for alle elevene.

Selv om denne sterke satsingen på læring i friluft er knyttet til få utvalgte friluftsråd og grunnskoler, så vil også andre interkommunale friluftsråd tilby grunnskolene deltakelse i lærende nettverk, kurs både for lærere og elever. Vi tror at skoleeierne ser viktigheten av friluftsrådenes bidrag slik at også disse kan få økonomiske muligheter til økt bidrag til en skolehverdag tilpasset vår tid.

Alle 19 skoler er med Ishavskysten friluftsråd

Hele 19 skoler i våre områder har meldt seg på denne satsingen. Vi er imponert over skolenes engasjement og glød for å gjøre skolehverdagen mer praktisk, ved å ta i bruk det som ligger utenfor klasserommets fire vegger i undervisningen. Det er ikke slik at vi alltid skal være ute, men der det er naturlig og hvor læringen gir best resultat, sier Skoglund.  Hun understreker at uteundervisningen som gis ute må ses i sammenheng med det undervisningen som gis inne i klasserommet. Gjennom bruk av mer varierte læringsformer, praktisk undervisning med bruk av nærmiljøet som læringsarena, bruke tid til undring og refleksjoner, har vi tro på mer mestring og læringsglede i skolene som deltar, legger hun til.

Dette er skolene som blir med på satsingen:

  • Tromsø kommune: Hamna skole, Straumsbukta og Vikran skoler, Læring gjennom arbeid (LGA), Fagereng skole, Ramfjord skole, Bjerkaker skole, Sandnessund skole, Slettaelva skole, Skjelnan skole, Hillesøyskolen og Lakselvbukt skole
  • Storfjord kommune: Hatteng skole og Skibotn skole
  • Karlsøy kommune: Vanna Montessoriskole
  • Lyngen kommune: Lyngsdalen oppvekstsenter, Lenangen skole
  • Balsfjord kommune: Storsteinnes skole, Nordkjosbotn skole og Laksvatn oppvekstsenter

Siste nyheter