Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Fellesbilde

Nettverkssamling - Læring i friluft 11. november 2021

Det var som alltid engasjerte lærere som deltok på nettverkssamlingen i Læring i friluft, 11. november 2021. Denne gang ble samlingen arrangert på Bardufoss av Midt-Troms friluftsråd og Ishavskysten friluftråd i fellesskap. Med gode smitteverntiltak og litt utetid, lot det seg gjøre å ha samling om viktige tema som mobbing og planlegging av uteskole for hele året.

Fylkets mobbeombud, Jon Halvdan Lenning, holdt et glimrende foredrag om hvordan forebygge mobbing og utenforskap på uteskolen. Vi er opptatt av at uteklasserommet skal være et trygt sted for alle, og da er det viktig å kjenne til hva en lærer må være observant på, og hvilke metoder man kan jobbe ut i fra. Her er Jon Halvdan Lennings presentasjon.

Den nyutdannede lærerne Ida M. Danielsen, sitter inne med enorme kunnskape om hvordan jobbe med uteskole. Det fikk hun vise på nettverkssamlingen for lydhøre lærere. Hun har blant annet opparbeidet seg denne kunnskapen gjennom arbeidet med masteren Uteskole – Året rundt Mesteparten av det man lærer om i skolen finnes jo ikke inne i klasserommet! som hun har utarbeidet sammen med Kaja R. Håkonsen. I oppgaven tok de opp hvordan lærere kan planlegge og gjennomføre regelmessig uteskoleundervisning gjennom hele året. På samlingen fikk vi en fin gjennomgang av masteren og en god presentasjon av uteskoleplakaten med ideer til uteaktiviteter knyttet til alle årstidene. Vi fikk på en glitrende måte lære at mørket om vinteren ikke er til hindring for å gjøre uteaktiviteter. 

På samlingens siste økt ble skolene utfordret på status på egen skole i forhold til LIF og hvilke ønsker men har for neste år, være seg tema på nettverkssamlinger eller kurs. 

Hjemmelekse til neste nettverkssamling:

•Presentere uteskoleplakaten til Ida og Kaja for resten av skolens personale.
•Vurdere om det er behov for å revidere handlingsplanen.
 

Samlingen ble avsluttet med deilig saltkjøtt, potet og kålrabistappe til middag, og en god prat rundt bordet og enighet om at behovet for fysiske nettverkssamliger over lengre tid er absolutt til stede. 

Nettverksamlingens program

 

Bilder

IMG_0590
IMG_0595
IMG_6928

Siste nyheter