Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
IMG_1776

Nettverkssamling - Læring i friluft - 28.-29. september 2022

Ishavskysten friluftsråd og Midt-Troms friluftsråd arrangerte 28.-29. september felles samling for skolenettverkene Læring i friluft på Skibotn feltstasjon. Tema for samlingen var bærekraftig utvikling, og hvordan man kan jobbe med det i skolen. Karin Stoll og Mette Gårdvik fra Nord universitet campus Nesna var glimrende forelesere, instruktører og inspiratorer. De har flere års erfaring med utdanning for bærekraftig utvikling (UBU).

Læreplanverket sier at skolen skal legge til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. Kunnskapsgrunnlaget for å finne løsninger på problemer innenfor temaene finnes i mange fag, og temaene skal bidra til at elevene oppnår forståelse og ser sammenhenger på tvers av fag. Med Læring i friluft som verktøykasse, kan man lette forståelsen gjennom en mer konkret undervisningsform. 

Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt. Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning.

På nettverkssamlingen jobbet vi med temaer innen bærekraftig utvikling og se hvordan man kan kombinere det med uteskole og læring i friluft. Vi skal gå i dybden og se på kompetansemål i relasjon til bærekraftig utvikling, og helt konkret ta i bruk praktisk estetiske arbeidsmåter.

Karin Stoll og Mette Gårdvik fra Nord universitet, Campus Nesna klarte på en fortreffelig måte å konkretisere bærekraftige problemstillinger og arbeidsmetode, og kom med nyttige planleggingsverktøy for opplæring i bærekraftig utvikling. Marin forsøpling ble brukt som eksempel på et bærekraftig og tverrfaglig tema. Lærerne fikk utfordret seg på utforskende arbeid ved å forske på klær. Mikroplast i kosmetikk og tannkrem ble studert i mikroskop. Tanker om plastforsøpling i naturen ble tegnet. På kvelden ble vi introdusert for den samiske mytologien om stjernehimmelen.

Programmet for nettverkssamlingen.

Presentasjoner som ble gått gjennom på nettverkssamlingen:

Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) - affektivitet og skapende arbeid i møte med krevende problemstillinger.

UBU-prosjekt om marin forsøpling.

Introduksjon til utdanning for bærekraftig utvikling (UBU). Del 1.

Universet og stjernehimmelen. Den samiske stjernehimmelen

Lekse til neste nettverkssamling:

Presenter Bærekraftig utvikling for kollegiet på skola inkludert rektorer. Få en felles forståelse for BU.

1. Hva legger du i begrepet BU?

2. Hva skal til for at undervisningen kan handle om BU?

3. Gi tilbakemelding på STATUS PÅ oppgaven dere har jobbet med på samlingen (denne gjelder ikke for de som ikke var på samling).

Bilder

IMG_1362
Vi forsker på ulike typer klær
IMG_1364
Kjemisk test av ulike tøystoffer
IMG_1367
Hvilket tøy er mest brennbart, hilken farge brenner det med, lukter røyken noe?
IMG_1378
Tegneoppgave: Tanker om marin forsøpling
IMG_1379
Tegneoppgave: Tanker om marin forsøpling
IMG_1389
Tegneoppgave: Tanker om marin forsøpling
IMG_1395
Granulatets kretsløp.
IMG_1781
Kontakter knyttes og erfaringer utveksles rundt bålet.

Siste nyheter