Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Ren kyst 2020_Toril Skoglund (26)

Nettverkssamling - Læring i friluft - 28.-29. september 2022

På neste nettverkssamling i LIF som skal være på Skibotn feltstasjon 28.-29. september, skal vi se nærmere på temaet bærekraftig utvikling. Dette for å bli bedre rustet når man skal undervise i dette kompliserte temaet, som har fått mange ulike forståelser. Vi tror at gjennom læring i friluft vil det bli lettere å forstå hvordan man på en god måte kan legge opp undervisningen i dette tema. Vi skal også jobbe med praktiske øvelser og forberedelser for egen undervisning.

Læreplanverket sier at skolen skal legge til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. Kunnskapsgrunnlaget for å finne løsninger på problemer innenfor temaene finnes i mange fag, og temaene skal bidra til at elevene oppnår forståelse og ser sammenhenger på tvers av fag. Med Læring i friluft som verktøykasse, kan man lette forståelsen gjennom en mer konkret undervisningsform. 

Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt. Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning.

På nettverkssamlingen skal vi jobbe med temaer innen bærekraftig utvikling og se hvordan man kan kombinere det med uteskole og læring i friluft. Vi skal gå i dybden og se på kompetansemål i relasjon til bærekraftig utvikling, og helt konkret ta i bruk praktisk estetiske arbeidsmåter.

Vi har med oss instruktørene og inspiratorene Wenche Sørmo, Karin Stoll og Mette Gårdvik fra Nord universitet, Campus Nesna. Wenche er 1. amanuensis og Karin er 1. lektor innen naturfagdidaktikk og begge tilknyttet naturfagseksjonen. Mette er 1. lektor i Kunst og Håndverksdidaktikk. Til daglig jobber de med undervisning og veiledning av studenter i barnehagelærerutdanning og i grunnskolelærerutdanningsløpene.

De er nøkkelpersoner i forskningsgruppen Stedsbasert læring og utdanning for bærekraftig utvikling, som ble opprettet i 2012. Deres forskning belyser hvorvidt tverrfaglig undervisning med en kreativ og utforskende tilnærming kan bidra til dybdeforståelse for tematikken som blir undervist. Undervisningsoppleggene er tilpasset vår region, historikk og ressurser og utvikles i samarbeid med lokale skoler, barnehager og lokale aktører. Undervisningen har vekt på praktisk estetiske arbeidsmetoder, utforskende læreprosesser og helsefremmende læring, se eksempel i linken under:

Å skape et søppelmonster (nord.no)

Program og informasjon om nettverkssamlingen

Påmelding innen 15. september 2022 til Toril Skoglund, Ishavskysten friluftsråd

Siste nyheter