Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Mari Ann Benonisen_Privat

Mari-Ann Benonisen er friluftsrådets nyvalgte styreleder

Portrettintervju med vår nye styreleder

Ishavskysten friluftsråd har fått ny styreleder. På årsmøtet 21.april ble Mari-Ann Benonisen fra Lakselvbukt enstemmig valgt inn som ny styreleder i Ishavskysten friluftsråd.  Styreleder Mari-Ann bor i Lakselvbukt og er kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet. Vi har i dette portrettinterjuet blitt enda bedre kjent med vår nye styreleder. 

Velkommen til vår nye styreleder i Ishavskysten friluftsråd. På årsmøtet 21.april ble Mari-Ann Benonisen fra Lakselvbukt enstemmig valgt inn som ny styreleder i Ishavskysten friluftsråd. Mona Pedersen fra Karlsøy kommune ønsket å trekke seg fra ledervervet etter to perioder. På årsmøtet ble Pedersen valgt som nestleder. Mari-Ann Benonisen bor i Lakselvbukt og er kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet. Når hun ikke er kommunepolitiker jobber hun fulltid som avdelingsleder for hjemmetjenesten i Lakselvbukt. I tillegg er hun er ivrig friluftsdame som titt og ofte bruker de vakre friluftsområdene i Lakselvbukt som nærturområde i både hverdagen og i helgene.

De siste årene har friluftsrådet samarbeidet tett med engasjerte innbyggere i Lakselvbukt med blant annet tilrettelegging av turstier. Mari-Ann har vært en av dem som har vært med fra start og brenner for at Lakselvbukt skal få mest mulig ut av medlemskapet i friluftsrådet. I tett samarbeid har 11 turstier blitt skiltet og merket etter nasjonal merkestandard, et nytt og oppdatert turkart er laget over alle de 22 turpostene som er med i den lokale turkonkurransen og Lakselvbukt skole er med i friluftsrådets skolenettverk.

Nå ønsker vi å bli enda bedre kjent med vår nye styreleder og høre hennes visjoner og tanker rundt sin nye tittel «styreleder i Ishavskysten friluftsråd».

MariAnn og Tine Marie_Bo Eide
I den nytråkka skiløypa som går fra Goverdalen til Rypdalen møttes styreleder Mari-Ann og daglig leder Tine Marie for en friluftsprat. Daglig leder gleder seg til å bli enda bedre kjent med friluftslivspolitiker og styreleder Mari-Ann. Foto: Bo Eide

Hva var det som gjorde at du takket ja til å være styreleder i friluftsrådet?

Da jeg fikk forespørsel om å være styreleder for Ishavskystens Friluftsråd ble jeg først veldig overrasket, men jeg følte også en stolthet og jeg ble litt glad. Jeg har aldri før hatt et styrelederverv i noen organisasjoner bortsett fra lokallag i AP og utviklingslaget. I tillegg er jeg jo kommunestyrerepresentant. Jeg takket ja egentlig litt på sparket. Av og til må man ta «sats og hoppe i det», fremfor å tenke og fundere så mye. Jeg kjente samtidig til daglig leder Tine Marie og har også møtt noen av de andre som jobber der. Jeg vet at dere er en positiv og engasjert gjeng og jeg liker folk som har et brennende engasjement. Vi i Lakselvbukt har i tillegg hatt et veldig godt samarbeid med friluftsrådet i snart to år, og med godt samarbeid har vi fått til mye på kort tid. 

Du er en aktivt friluftsdame fra Lakselvbukt. Hva slags friluftsmenneske er du?

Jeg liker å gå på tur og bruke nærområde. Fra jeg var barn har jeg vært vant med å gå på tur både sommer som vinter. Det er etter at jeg flyttet tilbake til Lakselvbukt for 21 år siden at friluftslivet på nytt ble en del av min fritidsinteresse. Jeg bruker naturen og friluftslivet som min form for hverdagstrim og hverdagsaktivitet. I Lakselvbukt har vi Hompan som vår motbakke trimtur. Jeg liker å gå på tur både sommer og vinter. Noen gang går jeg alene, andre ganger med mann og barn, eller andre familiemedlemmer eller på jenteturer. Jeg har høydeskrekk så noen ganger får jeg skikkelig angst dersom det blir for bratt i fjellsiden.

Hva blir viktig for deg å jobbe med i styreperioden?

Det å fortsette det gode arbeidet som friluftsrådet gjør. For meg er det viktig at hele området blir sett og hørt. Vi har fem kommuner, vi har store avstander og det er viktig at alle får «en del av kaka». Det å legge til rette for lavterskeltilbud der alle kan delta, om du er ung eller gammel, fattig eller rik.

MariAnn Benonisen_foto Privat
Styreleder Mari-Ann er en ivrig turgåer og bruker Lyngsalpene som sitt nærturområde.

Har du noen hjertesaker innen friluftsliv?

Hjertesaker. Det har jeg egentlig ikke tenkt på. Men jeg bor jo mitt i smørøyet med Lyngsalpan som min nærmeste nabo. Jeg tror at vi kanskje kan se mer helhetlig på området rundt Lyngsalpan. Det å se på muligheter for nye turstier og nye ruter, for det finnes uante muligheter. På ekstra fine dager kan jeg selv «bli slått i bakken» av hvor vakkert det er her.

Tror du det vil ha noe å si for friluftsrådet at Tromsø kommune, som den mest folkerike medlemskommunen, tar over ledervervet?

Jeg tenker at det blir like viktig å se alle kommunene. Tromsø kommune har flest innbyggere, men alle medlemskommunene må få tilbud og tiltak i en eller annen form. Samtidig så vet vi at slitasjen i naturen er større der det er mest folksomt. Det må vi ta med oss.

Hva gleder du deg mest til med å være styreleder for et av landets 28 interkommunale friluftsråd?

Jeg gleder meg til å treffe resten av styret og bli kjent med dem. Jeg ser frem til å samarbeide tettere med dere som jobber i friluftsrådet. Jeg ser også frem til å sette meg mer inn i den jobben dere gjør. Det å få innblikk i tidligere prosjekter, det å se på muligheter, det å kaste ut ideer som kanskje kan bli et fremtidig prosjekt. Jeg gleder meg til å bli en skikkelig friluftslivpolitiker. Så vil jeg kanskje møte noen utfordringer med det å både være styreleder og kommunestyrerepresentant, når vi får saker som vil gå på tvers av friluftsinteresser.

Nytt styre og takk til de «gamle» styremedlemmene

På årsmøtet ble det nye styret konstituert. Styret består av både nye og «gamle» styremedlemmer. Det er tre styremedlemmer fra Tromsø kommune, mens det er et styremedlem fra hver av de 4 andre medlemskommunene.

Styret i perioden 2020-2024 består av:

Mari-Ann Benonisen, Tromsø kommune. Styreleder

Sofie Stranger, Tromsø kommune. Styremedlem

Tormod Ingebrigtsen, Tromsø kommune. Styremedlem

Mona Pedersen, Karlsøy kommune. Nestleder

Ann Jorun Berntsen, Balsfjord. Styremedlem

Inger Anita Heiskel, Storfjord. Styremedlem

Bente Rognli, Lyngen. Styremedlem

 

Samtidig ønsker vi å takke tidligere styreleder Mona Pedersen som støtt og godt har ledet friluftsrådet i 8 år. Takk for samarbeidet, innsatsen og engasjementet, Mona! Vi er glade for at Mona fortsetter som nestleder i styret.

I tillegg tusen takk til styremedlemmene som har sittet i tidligere periode. Det er Stein Valkoinen, Jens Ingvald Olsen og Ragni Løkholm Ramberg fra Tromsø kommune, Leif-Petter Lieng fra Balsfjord kommune og Kåre Eriksen fra Storfjord kommune. Takk for samarbeidet!

Eventyrlig skitur__Tine Marie V Hagelin.JPG

Siste nyheter