Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vasstind_Kattfjordeidet i bakgrunnen_Tine Marie V Hagelin

Vi søker friluftslivsrådgiver med friluftskompetanse

Prosjektlederstilling i Ishavskysten friluftsråd

Vi søker etter en prosjektleder som brenner for det enkle friluftslivet. Ønsker du å kartlegge ferdselsårer, lage turkart og arrangere friluftsskoler for å skape mer hverdagsfriluftsliv for alle? Da kan dette være jobben for deg!

Vår nye kollega må være sosial og glad i å jobbe med mennesker i alle aldre. Som ansatt i friluftsrådet må en være komfortabel i prosjektlederrollen, jobbe selvstendig og være glad i å holde foredrag, snakke i forsamlinger og dele av sin kunnskap.

Ishavskysten friluftsråd jobber med ulike friluftsrelaterte oppgaver i våre fem medlemskommuner. Vi jobber for at hverdagsfriluftsliv skal bli en naturlig del av hverdagen til alle innbyggerne våre, uansett funksjonsnivå eller alder. Vi leder egne og nasjonale prosjekter innen friluftsliv. Tilrettelegging av HC-turveier, HC-toalett, gapahuker og skilting og merking i naturen er blant hovedoppgavene våre på fysisk tilrettelegging. Informasjonstavler, turkart, turbrosjyrer og drift av det nasjonale turregistreringssystemet TellTur er eksempler på informasjonsarbeid vi jobber med. Vi arrangerer friluftsskoler i skoleferien sammen med medlemskommunene og frivilligheten. I 2020 startet vi opp det nasjonale prosjektet Friluftslivets ferdselsårer i våre fem kommuner.

3-årig prosjektstilling, med muligheter for forlengelse og/eller fast ansettelse

Arbeidssted: rådhuset i Tromsø kommune
Heltid fra 14. april 2021-14. april 2024
Varighet: 3 år, med mulighet for forlengelse og fast stilling

Vi søker etter en prosjektleder som skal være friluftslivsrådgiver med ansvaret for en rekke av friluftsrådets prosjekter:

 • Lede og gjennomføre det nasjonale prosjektet Friluftslivets ferdselsårer i alle fem medlemskommunene
 • Lede og gjennomføre arbeidet med å lage turkart i Tromsø og Lyngen
 • Koordinere friluftsskoler i alle medlemskommunene
 • Drifte TellTur og samarbeide med medlemskommunene om de lokale turkonkurransene


Presentasjon av stillingen
Miljødirektoratet startet i 2019 prosjektet Friluftslivets ferdselsårer med formål å fremme kartfesting, planlegging og tilrettelegging av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene. Et av hovedmålene er kartlegging av ferdselsårer og annen infrastruktur for friluftsliv. Prosjektlederen skal koordinere informasjonsutveksling om friluftselementer i form av folkemøter, brev, besøk, telefoner mm. Herunder kvalitetsikre at alle stier, turruter og andre friluftselementer i kommunene er registrert i nasjonal database. Dette gjøres i tett samarbeid med kommuner, fylkeskommune, Kartverket, frivillige organisasjoner og andre. Prosjektlederen skal oppdatere tilgjengelige nasjonale kart («Rett i kartet») og utarbeide kommunale temaplaner (herunder handlingsplan) for friluftslivets ferdselsårer på bakgrunn av registreringene som er gjort.

Ishavskysten friluftsråd har utarbeidet turkart for Balsfjord, Storfjord og Karlsøy (1: 50 000). Nå skal vi lage tilsvarende kart for Tromsø og Lyngen. Samtlige friluftselementer skal med på kartet: merka og umerka stier, gapahuker, hytter, p-plasser etc. Dette prosjektet sees i sammenheng med ferdselsåreprosjektet. Prosjektlederen skal lede arbeidet med å oppdatere kartgrunnlaget for disse områdene.

Friluftsskoler er et nasjonalt prosjekt for barn og unge i fellesferiene. Prosjektlederen skal koordinere friluftsskolene i medlemskommunene i samarbeid med kommunene og frivilligheten.

TellTur er friluftsrådenes eget turregistreringssystem. Ishavskysten friluftsråd har ansvaret for systemet på vegne av medlemskommunenes egne turkonkurranser. Prosjektlederen skal samarbeide med kommunene om TellTur og ha hovedansvaret for turene som er i databasen.

Krav til søker:

 • Relevant høyere utdanning
 • Friluftsfaglig kompetanse og god kjennskap til friluftslivsområdene i regionen
 • Prosjektledererfaring (lage prosjektplaner, budsjett, rapportering og regnskap)
 • Engasjement for natur og friluftsliv
 • God digital forståelse og kompetanse
 • Selvstendig og målrettet, med stor gjennomføringsevne og stå på vilje
 • Førerkort klasse B
 • Godkjent politiattest
 • Personlig egnethet vil bli ilagt stor vekt

Vi ønsker:

 • En friluftsinteressert person med god formidlingsevne og samarbeidsevner
 • En med erfaring med prosjektledelse og regnskapsføring, som er resultatorientert og strukturert
 • En som behersker digitale verktøy som GIS og generelt gode digitale kunnskaper

 Vi kan tilby:

 • Et lite, men sosialt arbeidsmiljø med dedikerte og engasjerte kolleger. I tillegg er Ishavskysten friluftsråd en av 28 friluftsråd i landet, så på landsbasis har vi mange dyktige kolleger
 • En utfordrende stilling med faglige utviklingsmuligheter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver innen friluftsliv
 • Muligheter til kurs og kompetanseutvikling innen friluftsliv
 • Fleksibel arbeidstid og muligheter for hjemmekontor i perioder
 • Konkurransedyktige vilkår med hensyn til lønn og pensjon

Henvendelser om stillingen kan rettes til Tine Marie Valbjørn Hagelin, daglig leder, på mobil 95 16 51 31 eller tinemarie@ishavskysten.no.

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som til enhver tid følger av gjeldene lover og tariffavtaler.

Søknad og CV med henvisning til referanser sendes tinemarie@ishavskysten.no. Søknadsfrist 14. januar 2021.

 

 

 

Siste nyheter