Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
IMGP9907

Felles innsats mot marin forsøpling

Ren Kyst

Vi fortsetter arbeidet mot marin forsøpling, gjennom prosjektet Ren Kyst. Miljødirektoratet innvilget også i år søknaden vår om midler til strandrydding. Det betyr at vi kan fortsette med å tilrettelegge for å få ryddet kysten vår for herreløst avfall som har kommet fra havet, og å få flere til å bli bevisste på dette globale miljøproblemet.

Øyvind avkapp
Om plasten ikke blir ryddet vekk fra fjæra, blir den liggende og vegetasjonen vokser over den. Men er problemet løst bare fordi moder jord har dekket over det? Foto: Bo Eide

Friluftsrådet har siden 2015 ledet prosjektet Ren Kyst i samarbeid med Tromsø kommune v. Bo Eide.  Den praktiske dag‐til‐dag oppfølgingen av prosjektet blir gjort av han, slik han har gjort siden 2011. Siden 2012 er det samlet inn i underkant av 300 tonn strandsøppel gjennom prosjektet, og mange tusen har latt seg inspirerer til å plukke en sekk eller to. Aktiviteten er naturlig nok størst i Tromsø og Karlsøy kommuner med mye kystlinje mot vest, men også i Balsfjord, Storfjord og Lyngen har det vært ryddet – delvis gjennom egne prosjekter. Det er dedikerte kontaktpersoner i de deltakende kommunene, og et godt nettverk av ryddere, forvaltning, transportører og andre engasjerte personer. 

 

 

Søppelrydding 2021

I samarbeid med Ren Kyst har friluftsrådet søkt og fått midler til videreføring av ryddeprosjektet i Tromsøregionen, hovedsakelig Tromsø og Karlsøy kommuner. I fjor ble det samlet inn om lag 43 tonn strandsøppel i prosjektet, og det er budsjettert med litt mindre i år, da vi ser at mengdene går ned. Hovedutgiftsposter vil være transport og håndtering av avfallet, samt dekking av ryddekostnader for ryddere.

Det er stor oppmerksomhet og innsatsvilje blant ryddere, forskere og næringsliv i området til å rydde, og til å dra nytte av innsamlet avfall og resultater. Prosjektet har mange samarbeidspartnere, og har gjennom årene nådd godt ut til folk. I år som i fjor fokuseres innsatsen på de gjenværende vanskelige tilgjengelige lokalitetene på ytre øyer, med dedikerte deltakere. Grunneiere og andre parter har signalisert stor vilje til dette, samtidig som vanlig rydding vil fortsette.

f40-1
Inne på Hold Norge Rent sin hjemmeside kan det planlegges bortkjøring av søpla. En ting er å rydde. Like viktig er det å organisere henting/frakt av søpla til nærmeste leveringssted. Foto: Bo Eide.

Ønsker du å rydde en strand?

Har du planer om å rydde, eller har du lyst til å rydde?  I begge tilfeller ber vi sterkt til å bruke Hold Norge Rent sin ryddeportal som utgangspunkt for arbeidet.

Her skal flest mulig ryddinger legges inn, slik at ryddere kan finne steder å rydde, (og se hva som er ryddet allerede), søppeltransport kan planlegges, og rydderesultater registreres. Å registrere funn er viktig og ønsket av Miljødirektoratet. Slik får en data om kildene til forsøpling, og da vet man bedre hvem en skal få til å forsøple mindre.

For enklest mulig videre håndtering så foretrekker vi at det som ryddes plasseres ved vei for henting. Remiks er vår håndteringspartner i Tromsø og Karlsøy, og dette skriver de om strandrydding og strandsøppel på sin nettside: https://www.remiks.no/samfunnsoppdrag/strandrydding/

Om det ryddes større depoter som må hentes med båt, så ta kontakt med Bo Eide for evt planlegging av uttransport.

Økonomisk godtgjørelse
I prosjektet er det midler til dekking av konkrete utgifter til strandrydding. Som feks drivstoff til båt, enkel servering for ryddegrupper. Ta kontakt med Bo Eide om du har planer eller ønske om å rydde et område, og kunne tenke deg å få dekket kostnadene til ryddingen.

Vi kan dekke utgifter til:
- Kostnader ved organiserte ryddeturer, (drivstoff, enkel servering, o.l.) 
- Utgifter til båttransport (innen rimelighetens grenser)
- Vi har også en liten pott til lag og foreninger som vil gjøre en innsats.

Større utgifter må avklares på forhånd. Pengesekken er ikke ubegrenset. 

 

 

 

Samarbeidspartnere

Avfallsselskapet Remiks er partner på håndteringssiden i Tromsø og Karlsøy, og har vært dette siden 2011. I Lyngen, Storfjord og Balsfjord er det avfallsselskapene der som tar seg av håndteringen, og må kontaktes.

Det er et godt samarbeid med Statens naturoppsyn, lokal verneområdeforvalter i Lyngen og Karlsøy, og med Kystvakten og andre aktører på logistikksiden.

En lang rekke privatpersoner og grunneiere med lokalkjennskap, biologibakgrunn og ryddeerfaring er med som sentrale hjelpere på rydding og flere av delprosjektene. Denne gruppen blir større og større for hver sesong, og flere må kunne sies å være svært erfarne ryddere. 

Det er også godt samarbeid med ulike forskningsmiljø i Tromsø, med omfattende erfaring med marin forsøpling.
Det er også kontakt med flere i turistnæringen og annet næringsliv, om koordinering av ryddeinnsats.

Vi er svært fornøyd med økonomisk støtte fra Miljødirektoratet til strandrydding i 2021!

Siste nyheter