Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Gina Uthus fra Besøksenter rovdyr viser fram foravtrykk av en husky og en ulv.

Gina Uthus fra Besøksenter rovdyr viser fram foravtrykk av en husky og en ulv.

Rovdyrkurs - 28. april 2021

Et knippe med forventningsfulle lærere som er med i skolenettverket Læring i friluft møtte opp på Besøkssenter Rovdyr i Bardu for å være med på rovdyrkurs. Hensikten med kurset var å lære mer om hvordan man kan bruke rovdyr som tema i undervisningen, og bli kjent med senterets tilbud.

Fagfornyelsen stiller nye krav og åpner opp for nye undervisningsmetoder. Det settes fokus mot mer praktisk undervisning, tverrfaglighet og bærekraftig utvikling. Dette er forenelig med prosjektet Læring i friluft og for eksempel denne koblingen mot rovdyr som Midt-Troms friluftsråd og Besøksenter rovdyr hadde tatt initiativ til.

På en rundtur i parken fikk vi sett tre av de fire store rovdyrene i norsk natur; gaupe, bjørn og ulv. Jerven var sky og holdt seg utenfor synsvidde. De flinke formidlerne ved Besøkssenter rovdyr Christina Martin og Gina Uthus lærte oss om dyrenes spor og sportegn, om hvordan vi kan lage sporavtrykk av gips.

Visste du at jerven har fem tær, og er sålegjenger som bjørnen? At hunden og ulven går på tå? At du ikke ser avtrykk av gaupas klo i sporavtrykket? At bæsjen til bjørnen består av ufordøyde rester av bær, planter eller barnåler fra maurtuer? At man gjennom bjørnebæsjen vet hvor mange bjørner som finnes i Norge? Visste du at vinterbæsjen til bjørnen lukter annerledes enn sommerbæsjen? Mange slike spørsmål fikk vi svar på, i tillegg til at vi fikk studere dyrenes adferd i parken. På en slik rundtur med en skoleklasse kan mange spørsmål tas opp, og undringer spekuleres på. Kursdeltakerne fant fort ut at en dag om rovdyr ikke bare kan knyttes opp mot naturfaget, men til alle fagene på timeplanen.

I Læring i friluft jobber vi med metoder for at barn og unge skal få en god, aktiv og innholdsrik utetid på skolen. Læring i friluft bidrar til en aktiv prosess der barn og unge lærer om virkeligheten i virkeligheten samtidig som de sosiale relasjonene mellom barn, og mellom barn og voksne bedres.

Barna blir mer fysisk aktive, får mer naturkontakt og større forståelse om samspillet mellom natur og menneske. En elev vil lærer mer av å observere dyret i naturen, enn å bare lese om dyret i boka. På rovdyrkurset fikk vi for eksempel oppleve en dominant ulvs adferd overfor en mindre dominant ulv, hvordan den flekket tenner og sto oppå den underdanige. En slik opplevelse kan vanskelig framstilles like godt i en lærebok, uten lyd og sanseinntrykk tilstede. Det du gjør gjennom handling eller opplever med sansene dine husker du bedre.

På rovdyrkurset var det også satt av tid til å snakke om forvaltning av rovdyr, og hvordan man kan formidle det overfor barn. Besøkssenter rovdyr i Bardu har et tilbud til skoleklasser som ønsker å lære mer om rovdyr. De tilbyr to typer Rovdyrskole, en for grupper som kommer til senteret og en Rovdyrskole som kommer på besøk til skolen. Begge Rovdyrskolene har foredrag om rovdyr, aktivisering gjennom læring og lek, refleksjonsoppgaver og konkurranser. De som tar rovdyrskolen på senteret kombinerer dette med en tur gjennom dyreparken.

På Rovdyrsenter.no er det lagt ut undervisningsmateriell som kan lastes ned.

Bilder

Bilde nr 3_LiF kurs gaupe_Tine Marie V Hagelin (002)
Bilde nr 4_LiF kurs fjellrev_Tine Marie V Hagelin (002)
Bilde nr 5_Gruppebilde rovdyrkurs_Ishavskysten friluftsråd (002)
LiF kurs bjørn__Tine Marie V Hagelin (002)

Siste nyheter