Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Læring i friluft - uteskole - corona

Ekspertene råder til mer uteskole

Sats på uteskole når skolene åpner

De yngste elevene startet denne uke på skolen etter 6 uker med hjemmeskole. Mange elever gleder seg til å få tilbake skolehverdagen, samtidig som lærerne drilles på smitteverntiltak og har en lang sjekkliste med strenge regler som må følges når elevene endelig er tilbake i skolegården. Klasserommene, korridorene og de øvrige inneområdene blir plutselig veldig trange. Ishavskysten anbefaler lærerne å benytte seg av det beste klasserommet som både gir fysisk aktivitet og enklere oppfyller kravene om smittevernhensyn. Nemlig uteklasserommet. Å gi fullverdig undervisning utendørs er fullt mulig, samtidig som det kan gjøres i kombinasjon med fysisk aktivitet og god avstand.

Koronapandemien gjør det mer aktuelt enn noen gang å ta naturen i bruk som aktivitetsområde og læringsarena. Bruk av naturen og andre uteområder avlaster klasserommene, og ute er det lettere å holde anbefalt avstand.

Ekspertgruppa for tiltak på barnehage- og skoleområdet under koronautbruddet våren 2020 hadde 3. april som et av sine tiltak i tilrådinga om kontaktreduserende tiltak for barnehager og barneskoler: «Økt bruk av utetid/utebarnehage/uteskole».  Dette faller godt inn i det vi jobber med i Læring i friluft, sier Toril Skoglund.

Norsk, naturfag, matte og samfunnsfag ute

Høres det komplisert ut å undervise i norsk og matte utendørs? I alle fall religion og geografi? Friluftsrådet mener det kun er fantasien og kunnskapen til lærerne som setter begrensingene på hva slags undervisning som kan tas med ut. Skoleprosjektet Læring i friluft gir praktiske eksempler på fullverdig pedagogisk undervisning utendørs, som både oppfyller kravene i læreplanen og gir fysisk aktivitet.

Idepermen Naturen som læringsarena har 7 hefter fordelt på fagområdene kroppsøving, mat og helse, kunst og håndverk, matematikk, norsk, naturfag og samfunnsfag. I tillegg finnes et eget hefte om høsting. Heftene kan lastes ned gratis og gir lærerne alt de trenger av kunnskap for å ta med seg elevene ut. Gjennom deltakelse i skolenettverket Læring i friluft kurses lærerne i nettopp disse øvelsene, slik at de får praktisk erfaring før de gjennomfører undervisninga sammen med elevene sine.

Her ligger alle heftene med undervisningsideer i serien Naturen som læringsarena

IMG_0814
Lærere som er med i skolenettverket læring i friluft - en glad gjeng!

Bli med i skolenettverket Læring i friluft

Det finnes mange gode grunner til å komme seg ut av klasserommet og benytte naturen som læringsarena. Friluftsrådet ønsker å trekke fram 4 hovedbegrunnelser for læring i friluft:

  1. Det gir bedre og mer virkelighetsnær læring
  2. Eleven blir mer fysisk aktive og slipper å sitte i ro ved pulten hele dagen
  3. Det gir gode og varierte naturopplevelser som fremmer miljøbevissthet
  4. Det gir et bedre klassemiljø ved at de psykososiale strukturene i klasserommet brytes opp

Skolenettverket vårt Læring i friluft har de siste to årene kurset lærere på 21 skoler i uteundervisning i flere ulike fag. Målet er å gi lærerne kunnskap, erfaring og inspirasjon med uteundervisning i alt fra matte til kunst og håndverk slik at de kan ta med seg sine elever ut. Ute lærer elevene med alle sansene sine, samtidig som de er i fysisk aktivitet. Læring i friluft er med andre ord et kinderegg, sier Toril Skoglund.

Vi ønsker nye skoler velkommen i nettverket vårt. Nettverket er et gratis tilbud til lærere som underviser på 1.-10. trinn.  

Info om skolenettverket:

  • Skolenettverket ledes av friluftsrådet og skolene deltar med lærere (og rektor om ønskelig). Målet er to samlinger i semesteret.
  • Målet med nettverket er å bistå skolene med veiledning på hvordan de kan legge til rette for mer uteundervisning integrert i skolehverdagen, som både oppfyller Stortingets vedtak om en time fysisk aktivitet hver dag, og samtidig skaper en mer inkluderende skole for elevene og lærerne sine.
  • Skolenettverket tilbyr kurs og kompetanseheving innen fysisk aktivitet integrert i fag, og kurs i friluftsaktiviteter (matlaging på bål, spikking, kano og kajakkurs, humlevandring, livet i fjæra, kart og kompass etc) etter behov.
  • Friluftsrådet tilbyr gratis kartlegging av skolenes uteområder i samarbeid med skolen.
  • Friluftsrådet tilbyr nye skole-orienteringskart til de skolene som vil ha.

 

Siste nyheter