Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Sandvika_Maja_Sjoskog_Kvalvik

Seminar i Tromsø 9. mai og i Harstad 10. mai 2017

Statlig sikrede friluftslivsområder – trenger vi det?

Kom på seminar så får du vite mer om ordningen, hvordan den brukes og hvilke fordeler det kan ha for deg og andre friluftslivsaktører.

 

Hva, hvorfor, hvordan?

Fylkeskommunen, i samarbeid med friluftsrådene og FNF, arrangerer to dagsamlinger med tips og motivasjon om tema; Tromsø 9. mai og Harstad 10. mai.

Hensikten med seminarene er å øke motivasjonen hos kommunene til å se på sikringsordningen som et tilleggsverktøy i den helhetlige kommuneplanleggingen. 

 

Målgruppe

Målgruppen for samlingene er politikere, fagpersoner i kommunene, friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv. Den politiske forankringen av temaet bør være i fokus, for at viktigheten av dette arbeidet skal få tilstrekkelig oppmerksomhet i den helhetlige planleggingen. Det er et mål at administrasjonen i kommunene skal være i stand til å forankre temaet politisk etter disse samlingene. 

 

Store muligheter med statlig sikring

Siden 1950-tallet har staten bidratt til å sikre friluftslivsarealer for allmennheten i Norge – omkring 2 400 områder så langt. Uten statlig sikring ville mange av disse områdene vært nedbygd, ikke tilrettelagt eller på annen måte vært lite tilgjengelig for allmennheten. Denne ordningen forvaltes av Miljødirektoratet. Statlig sikring innebærer at sentrale og lokale myndigheter går sammen om å skaffe råderett over nøkkelområder og tilrettelegger for friluftsliv, slik at flest mulig får tilgang til friluftsområdene. Statlig sikring av friluftsområder er et effektivt verktøy for å ivareta friluftsområder under press, samt utløse tilretteleggingsmidler. Av de ca. 2 400 sikra områdene i Norge ligger 27 av disse i Troms, og potensialet er betydelig.

 

Påmelding og program

Påmelding innen 27. april 2017 på e-post til toril.skoglund@tromsfylke.no ved å oppgi navn, organisasjon, e-post. Samlingen er gratis. Gi beskjed om eventuelle matallergier.
 
Se programmet til samlingene i Tromsø 9. mai og Harstad 10. mai.

Siste nyheter