Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
IMG_0814

Sterke nynorske verb i fart, skolekart og uteskoledidaktikk – februar 2020

I et godt vintervær kom 25 lærere til Eidebakken skole for å delta på skolenettverkssamlingen. Dette var samling nr 5 i rekken siden oppstart i 2018. Til sammen er det 21 skoler som er med i nettverket, og på denne samlingen møtte 15 av disse opp. Det er plass til flere skoler om det er noen som ønsker å bli med.

IMG_0801
Matematikk er et praktisk fag som lett kan tas med ut. Her beregnes arealet til et kvadrat.

Fagfornyelsen tar oss ut

Fagfornyelsen sto sentralt på denne samlingen også, blant annet fordi mer praktisk læring, dybdelæring og bruk av naturen er tatt inn som en sentral del i de tre overordnede temaene og i flere av fagene i grunnskolen. Her ligger det mange muligheter for å ta undervisningen ut.

IMG_0807
Øving på nynorske verb kan helt klart gjøres ute.

Sammenheng mellom inne og uteundervisningen

Det viktige blir å sørge for at det man gjør i klasserommet utenfor henger sammen med den undervisningen som gis i klasserommet inne. Uteaktivitetene bør ikke bli løsrevet fra resten av undervisningen, men må sees i sammenheng. Å tenke i de tre fasene; forarbeidelsesfasen (inne), gjennomføringsfasen (ute) og bearbeidingsfasen er vanlig når man planlegger uteskole. Det er viktig å setta av god nok tid til alle fasene, og ikke minst til bearbeidelsesfasen hvor det reflekteres over resultatet av læringsøkten. Det er ofte her mye av læringen inntreffer.

Forarbeid skal heller ikke undervurderes, og vi var innom hvordan man kan forberede seg til en leseøkt, hvordan skape engasjement og motivasjon for lesing.  Noen ganger kan uteklasserommet være det rette sted, og har mange fordeler ved at det har en frigjørende funksjon. Det kan skape nærhet til stoffet og gjøre eleven nysgjerrig og øke ønsket om å lære. Ute bruker man oftere flere sanser enn inne, og sanseinntrykkene blir ofte sterkere.

Skape bevissthet om skolens uteområder

Vi jobbet videre med kartlegging av skolenes uteområder, med hensikt å synliggjøre skolens læringsområder som ligger utenfor klasserommet. Resultatet skal bli en digital presentasjon og en plakat som kan henges opp slik at alle lærere på skolen kan får en oversikt over disse områdene. Fo nye lærere og lærere som ikke er så godt kjent i skolens nærmiljø vil dette kunne hjelpe dem til å finne gode steder for uteundervisningen.

Eksempler fra virkeligheten

Ingebjørg og Renate fra Eidebakken skole lærte deltakerne smarte uteaktiviteter som kan brukes i matematikk og i norsk. Utstyrt med et 8 meter langt tau skulle man lage et kvadrat og rektangler. Arealene skulle regnes ut og sammenliknes. Flott oppgaver for å bedre se sammenhengen mellom areal og omkrets. I norsk sto nynorske sterke verd på timeplanen, og disse skulle selvfølgelig bøyes i fart. Det geniale med denne oppgaven var at det på baksiden av kortene med de ulike bøyningene var det skrevet et ordtak. Når du hadde bøyningen riktig, ble også ordtaket rett og kunne brukes som fasit. En fin måte hvor elevene selv kan sjekke om de hadde bøyd verbet riktig.

 

Nedlastbare presentasjoner:

Program

Læring i friluft – fordi elevene fortjener det 

Læring i friluft – uteklasserommet – kartlegging og stedsbasert læring

 

 

Siste nyheter