Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Ordførertur Storfjord_Tine Marie Hagelin (2 of 22)

Storfjord kommune er "Friluftslivets år"-kommune

Det satses på friluftsliv! På kommunestyremøtet denne uken vedtok Storfjord kommune å bli en «Friluftslivets År»-kommune. Det vil si at kommunen forplikter seg til å sette friluftsliv på dagsorden, vektlegge hensynet til friluftslivet i sitt planarbeid og støtte opp om lokale arrangementer og aktiviteter i Friluftslivets År. Storfjord kommune setter friluftsliv på dagsorden!

Ordførertur Storfjord_Tine Marie Hagelin (4 of 22)
Ordfører Inger Heiskel på ordførertur i 2014 som gikk til vakre Lulledalen

-Som ordfører er jeg kjempeglad for at Storfjord nå er «Friluftslivets år»-kommune. Det å satse på og støtte opp om aktiviteter som fremmer friluftsliv er viktig folkehelsearbeid. Min utfordring til alle oss politikere er at vi viser også med handling, ikke bare med vedtak, at vi satser på friluftsliv, sier ordfører Inger Heiskel.

I 2015 skal det mest inkluderende og effektfulle Friluftslivets År noensinne gå av stabelen! Bruk av friluftslivet gir gode opplevelser, økt livskvalitet, en bedre helse og et rikere liv. Friluftslivets år 2015 skal være en nasjonal markering av norsk friluftsliv. Året gir en unik mulighet til å vise frem bredden av friluftslivet, og gi hele folket eierskap til naturen.

-Dette er det så absolutt verdt å rope et høyt hurra for, sier daglig leder i Ishavskysten friluftsråd Tine Marie Hagelin. – Dette viser at friluftsliv er et viktig satsningsområde og godt forankret i alle ledd i Storfjord kommune. Ordføreren og administrasjonen i kommunen er gode ambassadører og støttespillere innen friluftsliv og for samarbeidet kommunen har med friluftsrådet, sier Hagelin. 

Friluftslivets_ar_elementer_2_orange_RGB

Dette vedtaket forplikter selvsagt, og enhver kommune som vedtar å være «Friluftslivets År»-kommune vil:

  • Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År.
  • Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid.
  • Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring.
  • Satse på stien som aktivitetsanlegg.
  • Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid.
  • Arrangere Ordførerens tur; - åpen tur med Ordføreren som turleder.
  • Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen.

 

-Vi i friluftsrådet gleder oss til å jobbe enda tettere med kommunen på friluftsliv, og i år har vi mange spennende prosjekter på gang. «Friluftsliv for alle», turkort, turkalender og tilrettelegging er bare noen av mange prosjekter som vi samarbeider om, sier Hagelin. 

-At Storfjord også har en utlånssentral for utlån av utstyr som f.eks. lavvo, truger osv. er jo med på å gjøre at alle har muligheter til å være med – har man ikke utstyr, kan det lånes. Men jeg har lyst til å understreke at det ikke er utstyret som teller, men det at du faktisk er ute og bruker naturen. Vi har mange lag og foreninger som har aktiviteter for folk i alle aldre. Vi må fortsette og støtte opp om den gode jobben som frivilligheten gjør. Den er kjempeviktig for oss alle. Håper alle storfjordinger bruker naturen så mye som mulig, og at vi på den måten er med på å gi hverandre et ekstra løft, avslutter ordfører Heiskel.

Alle «Friluftslivets år»-kommunene konkurrerer om den gjeve kåringen om å bli årets friluftslivskommune. På slutten av året vil alle kommunene rapportere om hva deres kommune har gjort innen friluftsliv og den kommunen som har den lengste og beste listen over friluftstiltak og aktiviteter vil gå av med seieren. Så la oss komme i gang med samarbeidet. Konkurransen er i gang! 

Ordførertur Storfjord_Tine Marie Hagelin (19 of 22).jpg

Siste nyheter