Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Otertun i Storfjord. Fantastisk utsikt og en flott, tilgjengelig gapahuk, men bålplassen er ikke tilgjengelig for rullestolbrukere. Det er enkelt å gjøre noe med! Foto: Maja Sjöskog Kvalvik.

Otertun i Storfjord. Fantastisk utsikt og en flott, tilgjengelig gapahuk, men bålplassen er ikke tilgjengelig for rullestolbrukere. Det er enkelt å gjøre noe med! Foto: Maja Sjöskog Kvalvik.

Ønsker du å oppleve hele eller bare halve friluftsområdet?

Tilgjengelighet i friluftsområder

Tenk deg at du er avhengig av hjul i hverdagen, og er på veg ut til et tilrettelagt friluftsområde markedsført som HC-tilpasset. Når du er der, oppdager du at du ikke kan ta deg fram overalt. Kanskje ligger det for store steiner på turvegen, eller så er underlaget for ujevnt ved bålplassen. Kanskje er det for bratt opp til det flotte nye toaletthuset tilpasset rullestolbrukere, eller så begynner det å regne men du kommer deg ikke inn under gapahuktaket fordi terskelen er for høy. Slik kan vi selvfølgelig ikke ha det, selv om det akkurat er slik mange har det.

Lignende problemer kan også møte synshemmede, som er avhengig av god kontrastmerking langs turveier, høye nok inngangsåpninger og ikke minst at det ikke finnes greiner eller takutspring som kan forårsake kollisjon. Mange ganger tilrettelegger vi for disse brukergruppene i god tro, men så viser det seg at områdene ikke når helt opp til de strenge tilgjengelighetskravene. Det som kan føles som en ubetydelig sak for funksjonsfriske, kan være en stor skuffelse og demotiverende for funksjonshemmede. Det er selvfølgelig ikke målet med tilrettelegginga, men har man aldri brukt rullestol eller hatt nedsatt syn, kan det være vanskelig å finne ut hva som skal til for å kunne bevege seg uhindret i et friluftsområde om man har nettopp disse funksjonshemningene. 

Tennes helleristningsfelt i Balsfjord, tilpasset hjulbrukere.
Tennes helleristningsfelt i Balsfjord, tilpasset hjulbrukere med gangstier i tre. Litt for bratt i følge kravene, men dette er vanskelig å gjøre noe med. Foto: Tine Marie V. Hagelin

Fra kartlegging til tilrettelegging

Ishavskysten friluftsråd karta i 2017 alle tilrettelagte friluftsområder i Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø. Les mer om kartleggingen her. Den dårlige nyheten var at selv om over 40 store og små tilrettelagte friluftsområder ble kartlagt, kunne ingen områder klassifiseres som fullt tilgjengelig etter den nasjonale metoden som ble brukt. Men den gode nyheten var at ofte var det bare små ting som skal til for at område kan klassifiseres som helt tilgjengelig. Kanskje må det gruses litt, rampen må gjøres bredere eller lenger, eller en terskel til gapahuken må fjernes. 

Naturen er for alle, og vi mener at det er vår plikt som friluftsråd, sammen med kommunene, å se til at det også skal være fysisk mulig for funksjonshemmede å oppleve vårt vakre nord. Vi følger derfor nå opp kartleggingen med å oppgradere områdene i kommunene, slik at hver kommune får fullt tilgjengelige friluftsområder der dette er mulig (ofte er det bratthet som gjør det vanskelig, resterende går det som regel an å gjøre noe med).

toalett tilgjengelig skisse
Skisse av tilgjengelig toalett. Kilde: Veilederen "Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder".

Så hva er kravene?

Det finnes flere ulike kravlister til universell utforming og tilgjengelighet av friluftsområder i Norge. Vi har valgt å følge kravene som er utarbeidet av Statens kartverk i samarbeid med Norges handikapforbund Trøndelag og Friluftsrådenes Landsforbund. Disse kravene er strenge. Tilgjengelighet kan bety så mye og er avhengig av både tilgjengelig utstyr og individet selv. Et område som er tilgjengelig for en person kan være utilegjengelig for en annen. Siden vi mener at friluftsliv er for alle, er det riktig å stille høye krav slik at flest mulig vil kunne benytte seg av området.

Det finnes mange flotte tilretteleggere og driftere av friluftsområder i våre medlemskommuner. Vi er svært imponerte over dugnadsånden og viljen til å gjøre områdene åpne for flere, og da spesielt funksjonshemmmede. For å gjøre det enklere for tilretteleggene, har vi listet kravene som finnes for ulike friluftselement på denne siden. Noen krav gjelder for manuell rullestol (uten ledsager), noen for elektrisk rullestol, og noen for synshemmede. Skal du eller din forening i gang med å tilrettelegge for funksjonshemmede, se nøye på denne listen og ta gjerne kontakt med oss i forkant av tilrettelegginga. 

Siste nyheter