Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
bålsamtale sept2016 Storfjord Otertun Foto Maja Kvalvik (6)

Ny tilgjengelighetskartlegging for funksjonshemmede er nå ferdig

Tilrettelegger vi for alle?

Alle skal gis mulighet til naturopplevelser, uansett funksjonsnivå og alder. For personer med funksjonsnedsettelser er det helt avgjørende at tilrettelagte områder har god tilgjengelighet, og ofte også at man skal kunne klare seg selv da man bruker områdene. Friluftsrådets kartlegging av tilgjengelighet gir svaret på hvor tilgjengelige områdene i vår region egentlig er. 

 

Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming

Sommeren 2017 utførte Ishavskysten friluftsråd en kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder i friluftsrådets medlemskommuner Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø. Hensikten med kartleggingen var å få en oversikt over tilgjengeligheten i tilrettelagte friluftsområder for bevegelseshemmede og synshemmede. Kartleggingen er gjort i tråd med Kartverket sin standard og veileder «Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder», som finnes her.

Ole Andreas Jenssen kartla tilgjengeligheten av friluftsområdene
Ole Andreas Jenssen kartla tilgjengelighet av friluftsområdene. Foto: Tine Marie Hagelin

Metode

Våren 2017 ansatte vi vår tilgjengelighetskartlegger Ole Andreas Jenssen som har dratt rundt til  hele 43 ulike friluftsområder i kommunene og målt hver eneste turvei, rampe, fiskebrygge, toalett, bålplass og gapahuk. Dette er ulike kartleggingsobjekter, eller friluftsobjekter, i et friluftsområde. Hvert objekt får under kartleggingen flere objektegenskaper. En turvei har blant annet objektegenskapene bredde, dekke og tverrfall. Ulike verdier registreres på de ulike objektegenskapene, for eksempel bredde: 3 meter, dekke: fast og jevnt og tverrfall: 0,8°. Fra objektegenskapene er det mulig å definere hvorfor et objekt er tilgjengelig eller ikke, og dette gjøres automatisk etter satte grenseverdier. Et friluftsobjekt blir fra dette klassifisert som "tilgjengelig", "vanskelig tilgjengelig" eller "ikke tilgjengelig", etter kravene for hvert av de tre ulike brukergruppene manuell rullestol (uten ledsager), elektrisk rullestol (uten ledsager) og synshemmede. For at et område skal klassifiseres som "tilgjengelig", må alle kravene være oppfylt i alle kategorier (objektegenskaper).

Klassifiseringen stiller høye krav på tilgjengeligheten av friluftsobjektene. Enkelte egenskaper for objektet kan trekke ned vurderingen, selv om objektet eller området totalt sett fungerer brukbart for brukeren. F.eks kan en turvei være brattere en 4,9° (som er kravet for elektrisk rullestol), og derfor klassifiseres som "vanskelig tilgjengelig" eller "ikke tilgjengelig", selv om en del brukere med elektrisk rullestol kan ta seg fram i området. Det vil alltid være individuelle forskjeller for brukere, og utstyret man bruker. Det er imidlertid viktig å alltid etterstrebe mest mulig tilgjengelighet da man tilrettelegger for funksjonshemmede.

Resultatet

Resultatet ligger ute på www.norgeskart.no. Gjør slik for at finne et område (bruk Internet Explorer som nettleser for best resultat):

1. Gå til: www.norgeskart.no

2. Trykk på meny-ikonet øverst i venstre hjørne og velg "Tilgjengelighet". Bakgrunnskartet vil nå skifte fra landkart til gråtone.

3. Trykk igjen på "Tilgjengelighet" i menyen. Nå vises ulike valg for friluft og tettsted. Velg "Friluft rullestol", "Friluft elektrisk rullestol" og/eller "Friluft syn". Ulike kartleggingsobjekter vil nå lastes opp i kartutsnittet.

4. Zoom godt inn, og trykk på de ulike kartlagte objektene. Detaljer vil vises i bunden av venstremenyen.

Resultatet er også presentert i en rapport, som du kan laste ned herfra.

Sydspissen, Tromsøya. Et tilgjengelig friluftsområde for alle. Foto: Maja Kvalvik.
Sydspissen, Tromsøya. Et tilgjengelig friluftsområde for alle. Foto: Maja Kvalvik

Hva skjer nå?

Det er faktisk inget friluftsområde som er klassifisert som "tilgjengelig". De tre områder som kommer best ut, er nok Strandpromenaden i Skibotn (Storfjord kommune), Juksavatn i Strupen (Balsfjord kommune) og Sydspissen på Tromsøya (Tromsø kommune). Ofte er det små ting som skal til for at område skal klasses som helt tilgjengelig. Kanskje må det gruses litt, rampen må gjøres bredere eller lenger, eller en terskel til gapahuken må fjernes. Så dette kan vi gjøre noe med! I Troms fylkeskommune sin regionale plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 legges det opp til at hver kommune i fylket skal ha minst ett friluftsområde som skal være universellt utformet. Dette skal vi få til, og vi ønsker å satse på mange flere enn ett for hver kommune innen 2027. Naturen er for alle, og det er kommunene og friluftsrådene som har som plikt å se til at det også skal være fysisk mulig for funksjonshemmede å oppleve vårt vakre nord.

Ønsker du å vite mer, bidra til mer tilgjengelighet, eller kanskje kjenner du til et tilrettelagt område som ikke er med i kartleggingen, ta kontakt med prosjektleder Maja Sjöskog Kvalvik på majakvalvik@ishavskysten.no.

Siste nyheter