Kartet er et friluftskart som viser alle merka og umerka stier i terrenget, samt viktig info som gapahuker, hytter, parkeringsplasser etc. Kartene er produsert i et samarbeid med kommunen, frivillige og friluftsrådet. Frivillige lag/foreninger og lokale ildsjeler har lagt ned et imponerende antall timer i å logge alle stier og løyper i kommunen med GPS, som har lagt grunnlaget for dette kartet.

Mesterkart har produsert kartet. 

 

Pris 250,- per stykk.

Per i dag sendes ikke kart kjøpt i nettbutikken.

Betal kartet på nett, og hent ditt kart hos friluftsrådet på rådhuset i Tromsø eller på rådhuset på Hatteng, Storfjord. Husk å ta med kvittering for kjøp.