Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Det er nok å ta av dessverre

Bli med å rydd fjæra i nord

Utogplukk.no - nå også med strandrydding!

Strandryddeengasjementet er større enn aldri før. Helgens storstilte strandryddeaksjon rundt om i landsdelen følges nå opp med en alldeles egen mulighet for å registrere din strandrydding i Nord-Norge, gjennom etablerte utogplukk.no.

Søppel i Rekvika, Skulsfjorden. Foto Tine Marie Hagelin
Søppel i Rekvika, Skulsfjorden. Foto Tine Marie Hagelin

Utogplukk.no

Ut og Plukk ble etablert i 2016 for å løfte fram bærplukking som høstingstradisjon og friluftsaktivitet. Slik skal det fortsett være, men i tillegg til at folk i Nord-Norge skal kunne registrere sine bærturer, åpnes det i 2018 for at også plukking av avfall i fjæra skal kunne registreres på utogplukk.no. Dette gjør vi fordi det er behov for et storstilt dugnad i arbeidet mot marin forsøpling, i tillegg til at strandrydding med gåturer i fjæra byr på naturopplevelser og god fysisk aktivet. 

Alle som registrerer strandrydding på utogplukk.no blir med i trekningen av gavekort og turutstyr for totalt kr 30.000,- og kan kjøpe vår stilige t-skjorte med design strandrydding i Nord-Norge 2018 til gunstig pris. 

Gå inn og registrer ditt søppel nå på utogplukk.no.

 

holdnorgerent

Ryddeportalen

Hold Norge Rent har en felles nasjonal ryddeportal som alle oppfordres til å bruke. I tillegg til at strandryddingen registreres på Ut og Plukk er det ønskelig at også ryddeportalen til Hold Norge Rent blir benyttet. Dermed oppnår vi bedre nasjonal kartlegging og statistikk. Noen av avfallsselskapene er også avhengig av at ryddeportalen blir benyttet for at de skal opp nå refusjon for sine utgifter. 

Les mer og registrer dine strandrydding på Hold Norge Rent sin ryddeportal her.

 

Lokale avfallsselskap

Det er viktig at alle strandryddere forholder seg til den praksis som gjelder for ditt avfallsselskap.

LYNGEN OG STORFJORD:

Avfallsservice AS. Ta kontakt med Avfallsservice så vil sekker til innsamling kunne utleveres (kontaktperson Karl-Martin Pedersen, tlf 958 27 639 eller 777 70 000, e-post karlmartin@avfallsservice.no). Innsamlet avfall kan innleveres på hovedanlegget på hverdager, eller leveres på miljøstasjonene i de aktuelle kommunene på de respektive åpningsdagene. Er det større aksjoner en noen få enkeltpersoner som ønsker å rydde litt i lokal strandsone, må dette avklares på forhånd med Avfallsservice. Her er Avfallsservice AS sin nettside.

TROMSØ OG KARLSØY: 

Remiks. Ta kontakt med Remiks for praktiske ting som innhenting, sted, utstyr ol. Sekker og engangshansker kan fås hos Remiks eller på Rådhuset i Tromsø. Dessuten kan du få levere avfall gratis på Returstasjonen på Remiks Miljøpark i Ringvegen 180. Remiks kan også hente strandryddeavfallet eller sette ut container. Alt dette får du vederlagsfritt. Se mer info på Remiks sine sider.

BALSFJORD:

Perpetuum. Marint avfall kan leveres gratis til anlegget på Stormoen i Balsfjord (eller til anlegget i Tromsø). Dersom noen planlegger større ryddeaksjoner og er avhengige av å få kjørt ut en kontainer, eller å få hentet større menger marint avfall er selskapet også behjelpelig med dette. Se Perpetuum sine nettsider her.

Senja Avfall IKS er ellers det lokale avfallsselskapet i Balsfjord. Disse har blitt tildelt midler for ryddeaksjoner langs kysten i sitt område, og vil også kunne være behjelpelige med lokale initiativ. Se Senja Avfall sine nettsider her.

Mer info om avfallsselskap i øvrige kommuner i Nord-Norge finner du på utogplukk.no.

 

Fangst på Risøya. Foto Bo Eide.
Fangst på Risøya. Foto Bo Eide.

Ren kyst

Ishavskysten friluftsråd samarbeider med prosjektet Ren kyst for å rydde mest mulig marint avfall i medlemskommunene (Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Balsfjord og Storfjord), og å bidra til oppmerksomhet rundt miljøutfordringene med marint avfall. Følg med på facebooksiden Ren kyst for oppdateringer i prosjektet.

Kontaktpersoner for prosjektet er:

Fylkesmannen i Troms: Lisa Bjørnsdatter Helgasson, tlf 77 64 20 03

Troms Fylkeskommune: Asbjørg Fyhn, tlf 77 78 81 65

Tromsø kommune: Bo Eide, tlf 90572171

Karlsøy kommune: May Jorunn Corneliussen, tlf 77 74 60 00

Remiks: Bengt Åge Lind, tlf 77 60 19 00

Siste nyheter