Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kveldsbilde_Bjørn Tore Moen

Hvorfor sitte inne når alt håp er ute?

Velkommen til fagdag om friluftsliv som forebygging og behandling 14. februar

Jobber du med mennesker og trenger faglig påfyll på hvordan friluftslivet kan brukes mer aktivt i forebygging og behandling, så er denne fagdagen noe for deg. Årets villmarking 2022, Sigrid Rohde, mener naturen er den beste arena for å hjelpe andre. Hun kommer opp til oss og deler gladelig sine erfaringer med oss når hun blir med på workshopen i Tromsø 14. februar 2023.

Sigrid Rohde
Årets Villmarking 2022, Sigrid Rohde, kommer til Tromsø 14.februar for å dele av sine erfaringer med friluftsliv som behandlingsmetode

Velkommen til fagdag med Sigrid Rohde - Årets villmarking 2022!

14. februar kl.09.00-15.30 (Påmelding her)

Friluftsliv er i vinden som aldri før. Store og små bruker nærnaturen som sine sosiale møteplasser og treningsapparater. Friluftsliv er viktig for oss som bor i dette langstrakte landet langt mot nord. Samtidig viser forskning at mange av oss plages med angst, depresjon, rus og fysiske plager. Helsevesenet behandler stadig flere nordmenn og metodene er ofte de gode gamle klassikerne. Terapi i hvite rom kombinert med medisiner. Parallelt med de konvensjonelle terapimetodene, spirer det fram alternative behandlingsformer som viser gode resultater. Behandling utendørs, med naturen som terapirom. Natur på blå resept. Vi som jobber med friluftsliv vet at godene ved friluftslivet ikke bare er bedre kondisjon, men vel så viktig opplever vi mestringsfølelse, dempet stressnivået i kroppen og ro i hodet når vi er ute.  Utendørsterapi er en behandlingsmetode som gir gode resultater og vi er ikke overrasket. Nå setter vi friluftsliv i et folkehelseperspektiv på dagsorden og inviterer til fagdag om friluftsliv som forebygging og behandling 14. februar!

Målet med fagdagen er å løfte fram det uforløste potensialet friluftsliv har for å bevare god helse, og samtidig forebygge og behandle uhelse i befolkningen. 

Friluftsliv gir god og robust helse

Sigrid Rohde ble kåret til årets villmarking i 2022 for sitt prosjekt «Utendørsterapi – livsmestring støttet av naturen». Vi har invitert henne til Tromsø for å dele av sin kunnskap og erfaringer, og inspirere helsevesenet i nord til å inkludere friluftslivet i sitt behandlingstilbud. I Tromsø og i fylket for øvrig, bobler det over at engasjement og kunnskap om friluftsliv i både friluftslivsorganisasjoner og friluftsråd. På workshopen skal vi introdusere de som jobber med mennesker med friluftsorganisasjoner, slik at broer bygges og nye samarbeidsprosjekter kan etableres. Vi skal fokusere like mye på forebygging, så vel som behandling med friluftsliv som metode.

Til daglig jobber Rohde i KoRus Midt Norge, med prosjektet «utendørsterapi – livsmestring støttet av naturen» . Når hun kommer til Fyrhuset i Tromsø, vil hun dele sine erfaringer med å hjelpe andre med sosiale, psykiske eller rusrelatuerte helseutfordringer, med en metode der naturen spiller en avgjørende rolle. Metoden er fleksibel og kan tas i bruk forebyggende så vel som terapeutisk, og både innenfor det profesjonelle hjelpeapparatet som innen skole, barnehage og frivilligheten.

Terapi utenfor behandlingsrommet
Sigrid brenner for de viktige møtene utenfor behandlingsrommet, og vet hvordan naturen kan gi  rom for de gode samtalene. Gjennom sitt arbeid har hun bidratt til å inspirere flere til å komme seg ut under åpen himmel, og har vist at naturen kan være en kraftfull kilde til bedre helse- både fysisk, sosialt og mentalt.

Denne dagen er en blanding av kurs/workshop/inspirasjonsforedrag, hvor Sigrid  vil presenterer forskning og videre dele sine erfaringer med knyttet til utendørsterapi. Videre vil hun veilede deltakerne til å se hvordan de selv kan bruke natur og friluftsliv for å løfte andre mennesker fram i livet.

- Det er en skog av muligheter, understreker den engasjerte friluftsentusiasten.

Samarbeid er gull
Fagdagen/workshopen passer for alle som jobber med mennesker. Det kan være alt fra lærere, leger, terapeuter innen rus og psykiatri, helsesøstre og BPA. Gjennom workshopen vil vi vise hvordan friluftsliv kan være viktig for å forebygge dårlig helse (skole og barnehage), og i behandling av mennesker med psykiske og fysiske plager (for eksempel rus og psykiatri). 

Denne fagddagen er gratis og er et samarbeid mellom følgende organisasjoner, lag og foreninger som driver med formidling av friluftsliv i Troms og Tromsø. I linkene kan du lese litt om hvem vi er.

https://www.ishavskysten.no/
https://fnf-nett.no/troms/
https://www.tffk.no/tjenester/folkehelse-idrett-og-friluftsliv/friluftsliv/
https://troms.dnt.no

Program

09.00-10.30: Innendørsøkt

* Presentasjon - Hvem er vi som er her i dag?

* Foredrag – Naturen som metode, hva skjer innen dette fagfeltet?

10.30-10.45 Pause og påkledning uteklær

10.45 -11.15: Utetimer. Walk and talk

11.15 – 12.00 Plenum – bålsamtaler

12.15-13.00: Lunsj

13.00-15.00: Nettverking og ideutvikling. Brobygging mellom friluftslivet og deltakerne. Med presentasjoner av organisasjoner.

Dialog – «en skog av muligheter.

15.00 – 15.30 Oppsummering – veien videre. Hva er det viktigste vi tar med oss videre etter denne dagen?

 

Telttur i Laukvika_Tine M V Hagelin.JPG

Bilder

Bålkos_Tine Marie V Hagelin

Siste nyheter