Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Gruppebilde Ishavskysten friluftsråd

Vellykket årsmøte

Den 21.mars avholdt vi årsmøtet vårt på Quality Hotel Saga. Det var et positivt og givende årsmøte for både administrasjonen og styret i friluftsrådet, og for årsmøtedelegatene fra våre fem medlemskommuner. Prikken over i`en kom på slutten av årsmøtet da et enstemmig årsmøte vedtok å øke medlemskontingenten med 3,- per innbygger fra 2020. Økningen i kontingent sikrer oss viktige økonomiske midler slik at vi kan fortsette å være tre ansatte i friluftsrådet og jobbe med tredoblet styrke for friluftslivet! 

IMG_5716
Hils på vårt engasjerte skolenettverk! Foto: Toril Skoglund

Oppsummering av friluftsåret 2018

Friluftsrådets tre ansatte presenterte resultatene fra 2018, med årets høydepunkter og satsningsprosjekter. Høydepunktet i 2018 var helt klart ansettelsen av Toril Skoglund og etableringen av det nasjonale skoleprosjektet Læring i friluft. Og for en pangstart prosjektet hadde med 17 påmeldte skoler og 30 engasjerte lærere. Med Toril som prosjektleder ble det avholdt to nettverkssamlinger i fjor, og i år fortsetter de med et ambisiøst årshjul som inneholder 2 nettverkssamlinger og 6 kurs. 

TellTur, friluftsrådenes egen turregistreringsportal, ble oppgradert i 2018 og Maja gjorde en stor jobb med å legge alle kommunenes turer over i nytt system, samtidig som hun lagde 3 fantastisk flotte turhefter for de tilrettelagte turene i Storfjord, Balsfjord og Karlsøy kommuner. Disse turheftene gikk som varmt hvetebrød, og ble veldig populære. Friluftsskoler har vi selvsagt også arrangert i 2018, med stor suksess i alle kommunene. Dette er et tilbud som har kommet for å bli! 

Toril og Tine Marie har hatt mange fine dager og timer ute langs Kvaløyas populære turstier i fjor. Vi har nemlig påtatt oss jobben med å skilte og merke turstier for Tromsø kommune de neste årene. Så i fjor starta vi jobben med å skilte og merke Store Blåmann, Buren og Rødtind. En viktig jobb vi fortsetter med i år. 

Du kan lese om alt dette og enda flere spennende prosjekter i årsrapporten vår her

Merking av Store Blåmann_Tine Marie Hagelin
I år skal vi merke og skilte Store Blåmann ferdig sammen med Fjellsportgruppa i Troms Turlag. Foto: Tine Marie V Hagelin

Dette skal vi jobbe med i år

Enda et friluftsår står for tur og vi gleder oss til å gå i gang med alle de spennende prosjektene som utgjør årets handlingsplan som ble enstemmig vedtatt på årsmøtet 21.mars. 

Det er et prosjekt vi gleder oss ekstra mye til å fortsette med i år, og det er Læring i friluft. Maja og Tine Marie sin nye kollega Toril fikk drømmejobben med å lede skoleprosjektet de neste tre årene. Målet er å skape mere og bedre uteundervisning som en naturlig del av skolehverdagen. I tillegg skal skolenes uteområder kartlegges slik at skolene vet hva slags elementer de har rundt seg som de kan bruke i undervisningen og til aktiviteter.

I år satser vi også tungt på skilting og merking av turstier. De populære fjellene Buren, Rødtind og Store Blåmann på Kvaløya skal merkes etter den nasjonale merkestandarden. En jobb vi startet på i 2018, som vi skal gjøre ferdig i år. I tillegg har vi inngått et spennende samarbeid med Lakselvbukt skole om skilting og merking av stiene til 9 trimpostkasser i de vakre friluftsområdene i Lyngsalpan landskapsvernområde.

Ikke nok med at Lakselvbukt skal skiltes og merkes, vi skal også lage et oversiktskart over områdets 21 trimpostkasser som er med i den lokale turkonkurransen. Kartet skal gi verdifull info om områdets varierte turer, samt info om hvor det er gapahuker, parkeringsplasser og bålplasser. Kartet sendes ut som en liten sommergave til alle som bor i området, og vil også ligge tilgjengelig på sentrale plasser rundt om i Tromsø kommune.

Vi skal også tilrettelegge i våre statlig sikra friluftslivsområder. Det skal blant annet settes opp en rullestolvennlig grillhytte ved Skrivarholmen i Balsfjord, rullestolveien blir ferdig hele veien rundt Sandørneset i Storfjord og det skal at på til bygges en vedfyrt badstue ute på den vakre Årøyholmen i Lyngenfjorden.

Endelig er Turkartet for Karlsøy kommune er ferdig, og det skal sendes ut gratis til alle husstandene i løpet av mai. Vi gleder oss til at alle karlsøyværingene skal få hvert sitt eksemplar. Kartet gir en oversikt over alle de merka og umerka stiene i kommunen, samt alt av gapahuker, fiskeplasser etc. Kan man ønske seg en bedre sommergave? Med en gang snøen går starter vi jobben med å lage tilsvarende turkart for Tromsø og Lyngen. Målet er at de er ferdige innen 2020.

Vi skal selvsagt arrangere friluftsskoler i år også og nytt for året er at det blir hele 10 friluftsskoler i fellesferien! Friluftsskolene har blitt en fast årlig tradisjon som skaper mye uteglede, og det er inspirerende å se at mange av de samme elevene melder seg på år etter år. Nytt for året er at det blir tre sommerfriluftsskoler i Tromsø kommune. Du finner alle datoene for årets friluftsskoler her. 

Årsmøte 2019_Maja S Kvalvik
Årsmøtet fikk en grundig innføring i Læring i friluft og våre andre friluftsprosjekter. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik

Økt medlemskontingent fra 2020

Friluftsrådets styre fremmet et forslag på årsmøtet om å øke medlemskontingenten fra 12,- til 15,- fra 2020. Det var et enstemmig årsmøte som vedtok å støtte styrets forslag om økt medlemskontingent. For et gledelig vedtak! Økt medlemskontingent gir friluftsrådet flere frie midler som kan brukes til lønn for de ansatte, slik at vi kan fortsette å være tre i administrasjonen. Det er ikke alle våre viktige prosjekter som gir lønnsmidler, så her må vi hente fra andre finansieringskilder. Økt medlemskontingent gir oss et viktig økonomisk løft slik at vi kan fortsette jobben med blant annet Læring i friluft. 

Styret begrunnet forslaget følgende:

Ishavskysten friluftsråd bidrar gjennom sitt arbeid med å skape et godt omdømme i regionen, samt bidrar til verdiskapning i sine medlemskommuner. Med en økning fra to til tre ansatte ser vi at det påløper en del ekstra kostnader som nå blir dekket av våre fondsmidler. De faste inntektene til friluftsrådet: medlemskontingent, driftsstøtte fra Friluftsrådenes Landsforbund og Troms fylkeskommune er ikke tilstrekkelig for å kunne dekke de faste utgiftene til å drifte administrasjonen med tre ansatte. Det er lønn, bil, husleie, kontingenter, telefon etc. Det er 3 år siden medlemskontingenten ble økt fra 10,- til 12,- og styret foreslår å øke kontingenten med 3,- med virkning fra 2020. Siden sist økning i medlemskontingenten har lønnsnivået og prisnivået på varer og tjenester økt.

 

Takk for et flott, engasjerende og viktig årsmøte. Signert protokoll kan lastes ned her.

Friluftshilsen fra oss i administrasjonen,

Toril, Maja og Tine Marie

Siste nyheter