Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Sand skole_Tine Marie Hagelin - Kopi

Ideheftet "Fysisk aktivitet i undervisningen" er lansert!

Vellykket skoleseminar om fysisk aktivitet

Ideheftet «Fysisk aktivitet i undervisningen» ble lansert på skoleseminaret Ishavskysten friluftsråd arrangerte 24. april på Hella. Ideheftet viser 22 ulike metoder på enkle undervisningsopplegg som kan brukes ute i det fri, og som samtidig gir elevene fysisk aktivitet. 

Idehefte

 

Norges nordligste lærende nettverk

Et halvår er gått siden lærerne fra Sand, Eidebakken, Hansnes skole og Ishavskysten friluftsråd møttes for første gang og etablerte Norges nordligste lærende nettverk i det nasjonale prosjektet Læring i friluft. Målet med nettverket er å sammen jobbe for å skape de positive endringene i skolehverdagen. For både elevene og lærerne.

 

På første nettverkssamling den 21. oktober bestemte nettverket seg for å lage et pilotprosjekt med mål om mere fysisk aktivitet i ordinær undervisning. Skolehverdagen har en unik mulighet til å gi elevene fysisk aktivitet, som helsemyndighetene anbefaler skal være i 60 minutter hver dag for barn og unge. Nettverkets lærere brukte alt egne metoder for å integrere fysisk aktivitet i den ordinære undervisningen, og pilotprosjektet hadde som mål og samle alle disse gode eksemplene til et idehefte.

Praktisk øevelse_liten_Tine Marie Hagelin.jpg

Sand skole_Øvelse_liten_Tine Marie Hagelin

 

 

Pugge engelske gloser ute i det fri?

Så hvordan legge til rette for at mattetimen eller engelsktimen kan gjøres samtidig som elevene er i aktivitet? Ideheftet "Fysisk aktivitet i undervisningen" skal vise hvordan dette kan gjøres med enkle metoder og uten mye planlegging i forkant. Nettverkets tre skoler har samlet sammen deres beste tips til eksempler og metoder på hvordan den ordinære undervisningen kan tas ut av klasserommet og ut i friluft. Og det skorter ikke på gode eksempler. Med en porsjon kreativitet og fantasi kan samtlige metoder overføres til andre fag eller klassetrinn, og tidsbruken kan læreren selv bestemme.

 

Elever fra Sand skole demonstrerte deres metoder

15 glade elever fra Sand skole viste to øvelser sammen med lærer Kent-Are Amundsen. Det var lett å se at uteøvelsene både skapte glede og aktivitet- for både elevene og læreren. NRK Nordpå! var også til stede og observerte utetimen og intervjuet to av elevene og lærer Kent-Are. Intervjuet kan høres her.

 

Velkommen med i nettverket vårt

Ishavskysten friluftsråd sitt lærende nettverk ønsker skoler fra friluftsrådets medlemskommuner velkommen til å være med i nettverket vårt. Å jobbe sammen på tvers av kommunegrenser og skolegårder tror vi kan bidra til å skape de positive og kreative endringene i skolehverdagen.

 

Det koster ingenting for skolene å være med i nettverket (uten om at skolen selv må dekke vikarutgifter). Friluftsrådet koordinerer nettverket og står for de økonomiske kostnadene. Det er en nettverkssamling i halvåret. Neste samling blir til høsten. Dato kommer senere.

 

Vi håper ideheftet vil inspirere og engasjere kollegaer i skolen til å bruke uteområdene mere aktivt i skolehverdagen!

 

Logo - Læring i friluft_800x169.jpg

Siste nyheter