Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Tur inn Elvevolldalen_Ordførertur 2017_Tine Marie Hagelin

Vi kartlegger friluftslivets ferdselsårer

Fylkesråd for kultur og næring fordelte før sommeren ut 700 000 kroner for å kartlegge og digitalisere friluftslivets ferdselsårer i Troms. Ishavskysten friluftsråd fikk 175 000,- av pengene til å jobbe med prosjektet i sine fem medlemskommuner. Formålet med prosjektet er å fremme planlegging, opparbeiding, skilting og merking og kartfesting av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene.

Utsikt mot Storfjorden_Tine Marie Hagelin
Elvevolldalen med Elvevolløypene er en gammel ferdselsåre som er et yndet turmål i dag. Tidligere så var det en av ferdselsårene mellom Lakselvbukt og Elvevoll/Storfjorden. Foto: Tine Marie V Hagelin

Klima- og miljødepartementet (KLD) har initiert et flerårig prosjekt for friluftslivets ferdselsårer. Prosjektet ledes av Miljødirektoratet, og er en 5-årig satsing med mål om å få flest mulig kommuner til å igangsette et systematisk arbeid for å identifisere, ivareta og videreutvikle friluftslivets ferdselsårer gjennom en plan for ferdselsårene.

 -I 2019 er hovedfokuset å registrere stier og turruter inn i nasjonal database for tur- og friluftsruter. Videre skal vi bidra til å utarbeide planer for friluftslivets ferdselsårer i kommunene i Troms. En målsetning kan for eksempel være at ingen skal ha lengre enn 500 meter til nærmeste tursti, eller at det skal være en lavterskel rundløype ut fra alle tettsteder, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap). 

Formålet er å fremme planlegging, opparbeiding, skilting og merking og kartfesting av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene. Prosjektet er en naturlig oppfølging av kartlegging og verdisetting av friluftsområder, samt det nasjonale Turskiltprosjektet som er gjennomført de siste årene.

Kyststien på Vannøya_Tine Marie Hagelin
Kyststiene på Vannøya er et populært turmål. Foto: Tine Marie V Hagelin

For Ishavskysten friluftsråd sin del skal vi jobbe med dette prosjektet på ulike plan i våre kommuner:

  • Balsfjord, Karlsøy og Storfjord: kvalitetsikre dataene som er registrert gjennom turkartene de siste årene og som er lagt inn i Rett i kartet. Vi vil supplere og rette opp i kartgrunnlaget der det er behov, samt legge inn nye friluftselementer som har kommet til etter at turkartene var ferdige i 2016 og 2017. I tillegg vil vi i samarbeid med kommunene lage temaplaner for kommunenes ferdselsårer og identifisere hvilke behov det er for ytterligere tilrettelegging.
  • Tromsø og Lyngen: starte grunnleggende kartlegging av alle ferdselsårer i kommunene, kvalitetsikre det som alt er inne på Rett i kartet av merka og umerka stier og annen friluftsinfo sammen med lokalkjente og kommunene. Deretter skal ferdselsårene kvalitetsikres der det er behov med GPS i felt. Dette gjøres i sammenheng med utarbeidelsen av turkartpakkene for disse to kommunene.

Dette prosjektet vil gå over flere år og prosjektene går i ulikt tempo i de ulike kommunene.

Prosjektet er en 5-årig satsing i regi av Miljødirektoratet og Troms fylkeskommune med mål om å få flere ut på tur.

Fakta om friluftslivets ferdselsårer:

  • Friluftslivets ferdselsårer er et nytt nasjonalt prosjekt (2019-2023) initiert av Klima- og miljødepartementet, som ledes av Miljødirektoratet.
  • Troms fylkeskommune er prosjektansvarlig i Troms, i tett samarbeid med en regional prosjektgruppe bestående av friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms.
  • Målet er å få flest mulig kommuner til å utarbeide planer for friluftslivets ferdselsårer for at befolkningen skal kunne utøve friluftsliv jevnlig.
  • I 2019 bevilget Miljødirektoratet 400 000 kroner til Troms, mens fylkeskommunen bevilget 300 000 kroner.

 

Veileder
Plan for friluftslivets ferdselsårer er et virkemiddel for å identifisere, ivareta og utvikle stier, turveier, løyper og leder som er viktige for vår utøvelse av friluftsliv. Veilederen viser hvordan temaplaner for slike ferdselsårer kan utarbeides på en systematisk og målrettet måte. Den beskriver arbeidet steg for steg fra oppstart av planarbeid, til kartlegging av nå-status, analyse og forslag til tiltak, og fram til endelig vedtak. Veilederen henvender seg i utgangspunktet til kommunene, men skal kunne brukes av alle som har som oppgave å lage slike planer.

Last ned veilederen her. 

 

Siste nyheter