Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
  • Naturen som læringsarena, sosial møteplass og avkobling
    Naturen som læringsarena, sosial møteplass og avkobling
  • Hverdagsfriluftsliv for alle
    Hverdagsfriluftsliv for alle
  • Uteglede og robuste unger
    Uteglede og robuste unger

Aktuelt

Fellesbilde

Nettverkssamling - Læring i friluft 11. november 2021

Det var som alltid engasjerte lærere som deltok på nettverkssamlingen i Læring i friluft, 11. november 2021. Denne gang ble samlingen arrangert på Bardufoss av Midt-Troms friluftsråd og Ishavskysten friluftråd i fellesskap. Med gode smitteverntiltak og litt utetid, lot det seg gjøre å ha samling om viktige tema som mobbing og planlegging av uteskole for hele året.

Stier langs kysten er viktige. Disse tilbyr umiddelbare opplevelser fra første skritt. Har vi fått med oss alle disse viktige stiene som brukes, i friluftslivskartlegginga?

Vi trenger din kunnskap om friluftslivet langs kysten og i havet

Friluftsrådet har på oppdrag for kommunene Balsfjord, Tromsø og Karlsøy revidert de kartlagte og verdsatte friluftsområdene som er på og i tilknytning til sjø/hav. Nå ligger revisjonen av friluftslivskartleggingen ute på offentlig høring fram til 22. desember 2021, og vi ønsker bred medvirkning. Formålet med høringen er å få innspill på avgrensningen av de kartlagte områdene, og kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for områdenes verdi.

Juksavatn_Leif Arne Stensland (1)

Friluftssamling 27.november

Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer i samarbeid med friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms og Finnmark til friluftslivssamling. Samlingen gir mulighet for enten fysisk deltakelse på Fylkeshuset i Tromsø (Møterom Stortorget) eller digital deltakelse gjennom Teams. 

Friluftsskole Tromsø 2018_Ishavskysten friluftsråd

Friluftsskole i høstferien i Tromsø kommune

Tradisjonen tro arrangerer vi friluftsskole i høstferien i Tromsø kommune. Fra 7.-9. oktober inviterer vi elever på 5.-7.trinn med på en spennende friluftsskole ute i vakre Skulsfjorden. Med naturen som klasserom skal elevene gå på ekspedisjon, lære om kart og kompass, lage sunn mat på bål, spikke og leke med nye og gamle venner. Påmeldingsfrist søndag 3.oktober. 

Friluftsskole Lyngen  2017_matlaging2_Tine Marie Hagelin

Bli med på friluftsskole i høstferien

Høstferien står for tur og det blir friluftsskole i Lyngen og Tromsø for barn og unge i alderen 10-13 år. Stikkord som beskriver friluftsskolen: Ekspedisjon, lek, bål, kart og kompass, leirliv og nye venner. Slynd deg og meld deg på til høstens kuleste eventyr! 

Utendørssvømming_Tine Marie V Hagelin (126)

Kurs i sikkerhet i, på og ved vann i naturen - 8. september 2021

Med stor suksess gjennomførte Ishavskysten friluftsråd og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), UiT Norges arktiske universitet det første kurset i utendørs svømme- og livredningsopplæring. Kurset ble arrangert med hovedformål å forebygge drukningsulykker. I tillegg bidrar kurset med økt kompetanse innen flere nye kompetansemål i fagfornyelsen som går på trygg ferdsel ved vann, selvberging og livberging i vann.

Aktiviteter

Siste nyheter