Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
null

Nettverkssamling - Læring i friluft 23. februar 2023

Et tyvetalls lærere fra 14 skoler i nettverket fant veien til Ramfjorden denne stormfulle vinterdagen. De som kom, fikk full uttelling med både teori og praktiske øvelser. Det finnes ikke dårlig vær, når man har aktiviteter å gjøre ute.

Hege Lisbeth Johansen fra Hamna skole serverte et meget godt referat fra ACTivate kongressen som var i Bergen i høst. Hun krydret med praktiske øvelser og case som lærerne gjennomførte ute i snøstormen. ACTivate sitt hovedformål er å iverksette PAL (fysisk aktivitet i skolen) i skolen. Det er internasjonalt prosjekt som Universitetet Vest leder. Det er mange fellestrekk mellom P(F)AL og LIF, men LIF skiller seg ut ved å ha større søkelys på HVOR som didaktisk dimensjon, i tillegg til hva, hvordan og hvorfor.

Hege refererte blant annet til Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen, som ikke har tenkt å godta at regjeringen har tenkt å vri seg unna stortingsvedtaket om at alle elever fra 1. – 10. trinn skal få en times fysisk aktivitet hver dag. Fysisk aktivitet i skolen er svært viktig, både på grunn av den økende inaktivitet i befolkningen, og at skolen er en arena for alle, uansett ressurser, familie og kultur. Skolen kan tilby noe varig og være sosial utlignende. Dessverre bruker barn mesteparten av skoledagen på stillesittende klasseromsaktiviteter.

På Teams fikk vi opp Rebekka E. Ween fra Norsk Botanisk forening. Hun talte engasjert om sitt skoleprosjekt Barnas blomstereng, og hva foreningen har å tilby skolene. Barnas blomstereng er et gratis tilbud til lærere som vil bruke blomster og blomsterenger i undervisningen.  Hun inviterer skoler i vårt område til å melde seg på. Foreningen stiller opp i planleggingsfasen, er med å lage en blomstereng og hjelper til for at blomsterenga kan brukes som undervisningsarena. Hvis det i nærheten av skolen finnes en blomstereng allerede, kan man få hjelp til å bruke den.

Vi tok opp tråden fra nettverkssamling i høst, og fikk høre hvordan den enkelte skole har jobbet med bærekraftig utvikling på sin skole. Alle skolene som deltok hadde gjort et imponerende arbeid med å involvere kollegaer, gjennomføre elevoppgaver og tverrfaglige prosjekter med bærekraftig utvikling som tema.

Ingrid Jensvoll satte dyrespor på dagsorden, og presenterte den nye feltguiden Spor. Spor tar for seg de vanligste dyreartene i nord, og deres spor og sportegn. Navnene på dyreartene står både på nord-samisk, norsk og kvensk. Det ble også gitt en orientering om FLs nye satsing LIF for alle som støttes av Sparebankstiftelsen DNB. Vi er tidlig i oppstartsfasen og det skal framover mot påske holdes oppstartsmøter mellom friluftsrådet og ledelsen på de skolene som har valgt å bli med.

 

Presentasjonene kan lastes ned her:

Læring gjennom fysisk aktivitet - siste nytt fra ACTivate kongressen v/ Hege-Lisbeth Johansen, Hamna skole

Barns blomstereng – introduksjon om mulig skoleprosjekt v/ Rebekka Eriksen Ween, Norsk Botanisk forening

Bærekraftig utvikling stort og omfattende tema – praktiske undervisningstips v/ Ingrid Jensvoll, Ishavskysten friluftsråd

Humlefilm

Spor og sportegn: 

Heftet Spor

Undervisningsaktiviteter Spor

LIF-nytt  v/ Toril Skoglund, Ishavskysten friluftsråd

Program for samlingen.

 

Sted: Ramfjord skole, Tromsø kommune.

Når: 23. februar 2023

Kl.: 10.00-15.30

Bilder

FAL - full fart
Fysisk aktiv læring
FAL - ny oppgave
Ute - uansett vær!
FAL - Peggy
Sterk hjerne med aktiv kropp!
FAL - Vivi
Matematikk ute
Hjernen
Det grønne området i hjernen (logikhjernen) iverksettes lettere når man bruker sansene i læringsprosessen.
Rektor ønsker velkommen
Rektor ønsker velkommen

Siste nyheter