Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Alex Lyngen profil

Hvem, hva og hvor med vår nye kollega

Bli kjent med Alexander Risvold

Stilling i friluftsrådet: friluftsrådgiver (prosjektleder Friluftslivets ferdselsårer, turkart for Tromsø og Lyngen, friluftsskoler) 

Første arbeidsdag: 7.juni 2021

Årgang: 1988

IMG_8050

Gratulerer med ny jobb! Hva var det med stillingen som gjorde at du hadde lyst til å søke og ikke minst bli en del av Ishavskysten friluftsråd?

- Tusen takk!

Jeg kjenner på både ydmykhet, begeistring og spenning for tilbudet om å være en del av Ishavskysten friluftsråd.

-Regionen for friluftsrådet er enestående egenartet. Variasjonen i friluftsliv mellom åpen sjø, stille tjern, trolsk skog, steile tinder, sosiale gågater og øde vidder er noe som vekker sterk glød i meg. Og når man har et vær som gir gode vintre og noen fine sommermåneder blir jeg lett bergtatt. Det å kunne arbeide for at dette skal være noe alle innbyggerne kan glede seg med i hverdagen, motiverte sterkt til at jeg søkte på stillingen og var spent før jobbintervjuet, svarer vår nye kollega og friluftsmann Alexander Risvold.

At du har god kjennskap til Troms og et liv i naturen er det ingen tvil om etter 13 år i Forsvaret som elitesoldat og offiser. Hvilke erfaringer og kunnskap fra denne jobben vil du ta med deg videre i din nye stilling i Ishavskysten friluftsråd?

-I min tid i Forsvaret har jeg hatt gleden av å arbeide i en av Norges ledende alpine avdelinger med både nasjonale og internasjonale oppdrag. Denne tjenesten har gitt meg erfaring både som teammedlem og leder i ulike posisjoner. Mye av jobben har gått ut på å håndtere krevende omgivelser godt for samtidig å være i stand til å løse spesifikke oppgaver. Det å skape relasjoner og hente det beste ut av de rundt meg har vært sentralt i utøvelse av yrket og er noe som jeg vil ta med meg videre. I tillegg har jeg en spesialisering i behandling av geografisk informasjon (GIS), noe jeg tror vil komme godt til nytte i arbeidet med prosjektet plan for friluftslivets ferdselsårer og turkart for kommunene, sier Alexander mens han skjenker kaffe til seg selv og sin nye kollega Tine Marie. For kaffedrikker er han nemlig.

Alexander_Martin Andersen
Alexander trives godt både høyt og lavt, med tursko og ski på beina. Foto: Martin Andersen

Hva betyr friluftsliv for deg og hva slags friluftsmenneske er du?

-Min ferd inn i friluftslivet startet under oppveksten i fjellbygda Meråker og utviklet seg videre da jeg flyttet til Bardu i 2009. Tiden som elev på høyfjellskurs, under Nils Faarlund, bidro sterkt til at jeg fikk økt kjennskap til natur og menneskets relasjon til den og innså at friluftsliv skaper en tilhørighetsfølelse blant folk til natur når man ferdes etter evne. Denne tilhørighetsfølelsen kan gi ringvirkninger for den enkelte og for samfunnet ved at folkehelsen bedres og vi tar mer vare på naturen.

Jeg oppsøker ofte bratt og glatt natur til fots, på ski og med stegjern, og jeg setter stor pris på å dele opplevelser med kjente og ukjente personer. Friluftslivet gir meg en form for selvtilfredsstillelse og mestringsfølelse. Samtidig gir naturlige inntrykk følelser av en tilhørighet som er vanskelig å forklare med ord. Hvordan beskrive følelsen av å se morgensola bryte gjennom bladene på et nyutsprunget bjørketre?, spør Alexander mens han selv filosoferer over spørsmålet.

Arbeidsoppgavene dine blir veldig varierte, med ansvar fra alt fra friluftsskoler, Friluftslivets ferdselsårer til kartlegging, skilting og merking av turstier. Hva er det du gleder deg aller mest til å ta fatt på av arbeidsoppgaver?

- Jeg gleder meg til arbeidsdager ute. Arbeidsdager som kan være til nytte og glede for innbyggerne i samarbeidskommunene til friluftsrådet. Jeg gleder meg over å kunne arbeide målrettet mot at friluftslivet får den oppmerksomheten og plassen det fortjener. I tillegg gleder jeg meg til å møte mennesker som bor spredt ut over hele regionen og be om kjennskap til deres perspektiver og innspill. Samtidig er jeg glad for et jeg har et oppfølgingsansvar for friluftsskoler der jeg får anledning til å legge til rette for at vi kan lære i naturen og vinne venner for natur og friluftsliv blant barn og unge, svarer friluftsmannen Alexander.

IMG_9119
Kombinasjonen praktisk tilrettelegging for friluftsliv og planarbeid liker friluftsrådets nyeste ansatte. Her feller han trær langs Kaldslettstien, som er et av Tromsø kommunes viktige og populære turområder.

Om du hadde vært friluftslivsminister for en dag, hva ville vært det første du ville tatt tak i?

- Som minister for en dag ville jeg lagd en nasjonal plan og umiddelbart lagt til rette for nok tilrettelegging i friluftsområder for å bevare egen- og opplevelsesverdien til naturen og samtidig stanse nedbygging av urørt natur- og friluftsområder. By og arealplanleggere ville fått pålegg om at alle nye boligområder skal ha umiddelbar tilgang til grønne ferdselsområder hvor man kan ferdes til fots, sykkel, ski eller robåt. Jeg ville også bevilget penger til lag, foreninger, organisasjoner og friluftsråd til å intensivere og arbeide videre med tilrettelegging, opplæring og forvaltning av natur, samt avfallshåndtering i hav og på land. Sammen med kunnskaps- og integreringsministeren ville jeg til slutt ha lagt opp til mer barnehage- og skoleaktivitet i naturen, avslutter friluftsrådets nye og ambisiøse kollega.

 

Siste nyheter