Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Søppelrydding Håja_Tine Marie Hagelin

Felles innsats mot marin forsøpling

Ren Kyst

Det er stort fokus på marin forsøpling både lokalt, nasjonalt og globalt, og i våre medlemskommuner fortsetter vi samarbeidet med Ren Kyst for å få ryddet flest mulig strender og for å få flere til å bli bevisste på dette globale miljøproblemet.

lille Røssh2
Daglig leder i friluftsrådet, Tine Marie, har sammen med Ren Kyst ryddet Lille og Store Røssholmen fri for søppel i slutten av april 2019. Foto: Bo Eide

Friluftsrådet har siden 2015 ledet prosjektet Ren Kyst i samarbeid med Tromsø kommune v. Bo Eide.  Den praktiske dag‐til‐dag oppfølgingen av prosjektet blir gjort av han. Bo har siden 2011 ledet Ren Kyst prosjektet, og har lang og allsidig erfaring innen strandrydding og informasjonsarbeid tilknyttet dette. Siden 2012 er det samlet inn 160 tonn strandsøppel, og engasjert ca 2500 mennesker til rydding på om lag 135 lokaliteter i regi av Ren Kyst. Aktiviteten har nok vært størst i Tromsø og Karlsøy kommuner med mye kystlinje mot vest, men også i Balsfjord, Storfjord og Lyngen har det vært ryddet mye. Det er dedikerte kontaktpersoner i de deltakende kommunene, og et godt nettverk av ryddere, forvaltning, transportører og andre engasjerte personer. 

Neste generasjon strandryddere. Foto: Bo Eide.
Neste generasjon strandryddere. Foto: Bo Eide.

Søpperrydding 2019

I samarbeid med Ren Kyst har friluftsrådet søkt midler til videreføring av ryddeprosjektet i Tromsøregionen, hovedsakelig Tromsø og Karlsøy kommuner, samt to grundige gjennomganger, «dypdykk» av innkjørt søppel for å dokumentere opphav. Forventet søppelmengde er 30 tonn i 2019. Hovedutgiftsposter vil være avfallshåndtering, ryddekostnader for ryddere, samt kostnader til nøye kildebestemmelse av innsamlet avfall, i samarbeid med SALT.

Det er stor oppmerksomhet og innsatsvilje blant ryddere, forskere og næringsliv i området, til å rydde, og til å dra nytte av innsamlet avfall og resultater. Prosjektet har mange samarbeidspartnere, og har nådd godt ut til folk i Tromsøområdet, med informasjonstiltak og gjennom ryddinger. I år fokuseres innsatsen på de gjenværende vanskelige tilgjengelige lokalitetene på ytre øyer, med dedikerte deltakere. Grunneiere og andre parter har signalisert stor vilje til dette, samtidig som vanlig rydding vil fortsette.

Søppelrydding yttersida_Tine Marie V Hagelin
Inne på Hold Norge Rent sin hjemmeside kan det planlegges bortkjøring av søpla. En ting er å rydde. Like viktig er det å organisere henting/frakt av søpla til nærmeste leveringssted. Foto: Tine Marie V Hagelin

Ønsker du å rydde en strand?

Har du planer om å rydde, eller har du lyst til å rydde?  I begge tilfeller oppfordrer vi til å bruke Hold Norge Rent sin ryddeportal som utgangspunkt for arbeidet. Her ønsker man at flest mulig ryddinger legges inn, slik at ryddere kan finne steder å rydde, (og se hva som er ryddet allerede), søppeltransport kan planlegges, og rydderesultater registreres. Å registrere funn er viktig og ønsket av Miljødirektoratet, for å få data som kan vise kildene til forsøpling. Da vet man bedre hvem en skal få til å forsøple mindre.

Ryddeportalen, med mye nyttig informasjon om rydding finner du her:  https://holdnorgerent.no/ryddeportalen/ 

Fangst på Risøya. Foto Bo Eide.
Samarbeid gir resultater! Fangst på Risøya. Foto Bo Eide.

Samarbeidspartnere

Avfallsselskapet Remiks er partner på håndteringssiden, og har vært dette siden 2011. 

Det er et godt samarbeid med Statens naturoppsyn, lokal verneområdeforvalter i Lyngen og Karlsøy, og med Kystvakten på logistikksiden. Alle har god lokalkunnskap og rydderfaring.
En lang rekke privatpersoner og grunneiere med lokalkjennskap, biologibakgrunn og ryddeerfaring er med som sentrale hjelpere på rydding og flere av delprosjektene. Denne gruppen blir større og større for hver sesong, og flere må kunne sies å være svært erfarne ryddere. 

Det er også godt samarbeid med ulike forskningsmiljø i Tromsø, med omfattende erfaring med marin forsøpling. Det jobbes eksempelvis tett med Geir Wing Gabrielsen på Norsk Polarinstitutt, og Jannike Falk-Andersson i rådgivingsselskapet SALT Lofoten. SALT har lang og omfattende erfaring fra ulike prosjekter tilknyttet marint avfall, og vil være de som gjennomfører delprosjektet med "dypdykk" i det avfallet som samles inn, for å finne kildene med stor nøyaktighet.

Det er også kontakt med flere i turistnæringen og annet næringsliv, om koordinering av ryddeinnsats.

 

Rekvika_Skulsfjord_mars 2014_Tine Marie Hagelin (2).JPG

Tips en venn Skriv ut

Siste nyheter