Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Hverdagstur i Skulsfjorden_Tine Marie V Hagelin

Innspill til ny folkehelsemelding

Sats på hverdagsfriluftsliv til folket!

FNF Troms og Ishavskysten friluftsråd ble invitert til Helse- og omsorgsdepartementets innspillsmøte i Tromsø 5.april på The Edge. Målet med møtet var at vår nye Eldre- og folkehelseminister Åse Michalsen ønsket innspill på hva som det er viktig å få med i den nye folkehelsemeldinga som skal være ferdig i 2019. Budskapet vårt er enkelt: sats på hverdagsfriluftsliv til folket! Vi presenterte 7 helt konkrete tiltak som vil skape hverdagsfriluftsliv på en lystbetont måte, som ikke koster skjorta og som samtidig skaper mestring, samhold, aktive og glade innbyggere. 

Fjæretur i Skulsfjorden_Tine Marie V Hagelin
Hverdagsfriluftsliv er det enkle friluftslivet. En rusletur i fjæra med ungene. Skal hverdagsfriluftsliv kunne være en naturlig del av hverdagen må hverdagsnaturen tas vare på. Foto: Tine Marie V Hagelin

Vi tar like greit hovedpoenget først som sist:

Sats på: Hverdagsfriluftsliv til folket - hele året!

Skal vi gi dere et konkret innspill til den nye folkehelsemeldinga, så er det å satse på hverdagsfriluftsliv. Hverdagsfriluftsliv til folket rett og slett! Undersøkelser viser at fysisk aktivitet i naturen er det suverent flest folk foretrekker for å kunne bli mer aktive. Det er billig, enkelt, effektfullt, sosialt utjevnende og ikke minst – utrolig gøy! Tallene taler for seg selv. Det er her folkehelseplanen må sette inn støtet. Dere trenger ikke finne opp kruttet på nytt. Kruttet er jo friluftsliv!  

Skal friluftsliv bli et effektivt folkehelsetiltak i hverdagen så må ikke friluftsliv bare være forbeholdt helger, sommerferier, de med romslig økonomi, de funksjonsfriske eller de med friluftsfrelste foreldre. Folkehelsemeldingen må legge til rette for at hverdagsfriluftsliv er like naturlig, og ikke minst mulig!, for absolutt alle i dette landet. Uansett alder, funksjonsnivå, utdanning eller nasjonalitet.

Så se ikke se på friluftsliv isolert og kun som et tiltak for utelukkende fysisk aktivitet. Friluftsliv er så mye mer og det fortjener en mye større plass i en folkehelsemelding. Forskning viser entydig de utallige positive virkningene av friluftsliv for psykisk og fysisk helse. Viktigst er lavterskelfriluftslivet. Nærfriluftslivet.  Selve hverdagsfriluftslivet. Ikke kun i påska og helgene.

I trygge hender_TiPåHjul_Tine Marie Hagelin
Politikerne må jobbe for hverdagsfriluftsliv for alle. Vi mener at alle kommuner må ha minimum 3 godt tilrettelagte turområder som kan brukes av de som bruker hjul i hverdagen. Foto: Tine Marie V Hagelin

Svimlende høyt helsebudsjett

Fra 2016 til 2017 økte helsebudsjettet med 15 mrd! Staten bruker nå 65 000 kroner årlig på hver og en av oss i dette landet, til reparasjon av helse. Om vi er raus med regnestykket, brukes det samtidig kun 65 kroner per innbygger på friluftsliv.

Vi skal ikke stå her og si at løsningen til alle helseutfordringer i Norge er knyttet til fravær av naturkontakt eller at alle sykdommer kan kureres med en tur i skogen. Samtidig viser flere og flere forskningsrapporter at friluftsliv har en stor positiv effekt på den fysiske og psykiske helsa, og trivselen hos folk.

I en rapport fra Vista Analyse kan det å styrke befolkningens aktivitetsnivå med ti minutter daglig gi en samfunnsøkonomisk gevinst på opptil 80 milliarder - pr år!

Tur til grillhytta i Skulsfjorddalen_Tine Marie V Hagelin
Friluftsliv må inn i hverdagen til barna. La barna få oppdage virkeligheten i virkeligheten. Det å spise lunsjen ute, i skogholtet bak huset eller barnehagen, er en god måte å gi ungene hverdagsfriluftsliv. Foto: Tine Marie V Hagelin

Så hvordan skape mer hverdagsfriluftsliv til folket?

ALLER viktigste råd: la ikke folkehelseplanen bli en tung rapport med bare store fine ord. Skal de gode målene nås, må dere også ha konkrete tiltak for å oppfylle målsettingen med planen. 

Her er 7 konkrete tiltak som definitivt gir bedre folkehelse på en lystbetont måte, som samtidig jevner ut sosiale forskjeller:

 1. Kartlegg og ta vare på hverdagsnaturen i nærheten av der folk bor. Det holder ikke at det er mye fantastisk natur oppe på Finnmarksvidda eller i Indre Troms. Folk tar ikke bussen en halvtime etter middagen er spist for å gå en halvtime på tur i skauen. Nei, skal folk bruke naturen i hverdagen så må det også være tilgjengelig natur der folk bor. Hverdagsnatur er nøkkelen!
 2. Hverdagsfriluftsliv betyr også friluftsliv i mørketiden, så her må det legges til rette med oppkjøring av skiløyper, brøyting av utfartsparkeringer og fortau, og lyssetting av bynære grønne områder for å nevne noen tiltak som vil gjøre en stor forskjell i bruken av naturen på vinterstid.
 3. Alle kommuner må ha minimum 3 universelt utforma/godt tilrettelagte friluftsområder. Husk på alle brukergrupper i samfunnet. Ikke glem de eldre. Ikke glem de i rullestol. Burde kanskje alle eldresentre, omsorgsboliger og sykehus ha samme mål om minimum 500 meter til nærmeste tilrettelagte turområde?
 4. Friluftsliv må bli en naturlig del av skolehverdagen til barna våre. Unger i barnehager og skoler må få et naturlig forhold til naturen, og det er ingen bedre plass å starte enn i barnehagen. Læring i friluft er friluftsrådenes skoleprosjekt som tilbyr gratis kurs og veiledning til barnehager og skoler for å skape mere og bedre uteundervisning. Og med Stortingets suverene vedtak om minimum en time fysisk aktivitet hver dag, så vil Læring i friluft være et viktig verktøy for kommunene å benytte seg av for å nå dette målet. Så hva med å få med inn i planen at alle skoler og barnehager skal være tilsluttet et pedagogisk forankret skole- eller barnehagenettverk, som for eksempel Læring i friluft?
 5. Alle kommuner må ha velfungerende utstyrsbaser med gratis utlån av lavterskel utstyr. TURBO i Tromsø og Utstyrssentralen i Storfjord har klart det! Alle kommuner må samme gode tilbud.
 6. Styrk frisklivssentralene!
 7. Sats på de frivillige natur- og friluftsorganisasjonene!
Friluftsskole Storfjord _gruppebillde 2017 _Tine Marie Hagelin
Friluftsliv gjør godt for kropp og sjel, det skaper mestring, glede, samhold og masse fysisk aktivitet. Bare se på denne glade gjengen som er med på friluftsskolen i Storfjord? Foto: Tine Marie V Hagelin

Alle vet at forebygging er nøkkelen – men her må det større løft til.

Friluftslivets potensial i en folkehelsesammenheng er langt ifra oppfylt – Folkehelsemeldingen må nå legge opp til en aktiv satsing på forebygging, friluftsliv og frivillighet! Det lønner seg!

For hva er det verste som kan skje om regjeringa satser på friluftsliv i et folkehelseperspektiv?

At befolkingen:

 • Blir stiv og støl?
 • Svett og sliten?
 • Solbrent?
 • Gnagsår?

Vår erfaring med nordnorsk hverdagsfriluftsliv er at friluftsliv gir glade, sosiale, friske, inkluderende og aktive innbyggere. Og det er vel akkurat det som er målet til denne folkehelseplanen, er det ikke?

Med vennlig hilsen

Eivind Høstmark Borge                                          Tine Marie Valbjørn Hagelin
Fylkeskoordinator                                                      Daglig leder
Forum for natur og friluftsliv Troms                           Ishavskysten friluftsråd

Tilsluttede organisasjoner i FNF Troms: Troms Turlag, Harstad Turlag, NJFF-Troms, 4H Troms, Naturvernforbundet Troms, Troms Krets av Norges KFUK-KFUM Speidere, Troms Fylkeskystlag, Norges Turmarsjforbund Troms, Troms Orienteringskrets, Nordnorsk Botanisk Forening, Midt-Troms Naturlag, Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund, Framtiden i Våre Hender Nord, Tromsø Casting- og Fluefiskerforening.

Medlemskommuner i Ishavskysten friluftsråd: Tromsø kommune, Karlsøy kommune, Balsfjord kommune, Lyngen kommune, Storfjord kommune.

På vei opp Kjellhaugen_Tine Marie V Hagelin.jpg

Siste nyheter