Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
FFA 14

Friluftsliv er god folkehelse!

Utallige undersøkelser om friluftslivets betydning for god helse peker i samme retning: Naturopplevelser gjør oss godt. Forskning viser at friluftsliv er helsefremmende, trivselsfremmende, stressreduserende og sykdomsforebyggende. Å investere i friluftsliv er å investere i folkehelse, noe som vil kunne spare samfunnet for flere hundre milliarder årlig.

FFA 14

I rapporten fra Helsedirektoratet, Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet, som ble lagt fram i februar i år (2014), kommer det fram at kostnadene ved at 70% av befolkningen er mindre fysisk aktive enn anbefalingene koster samfunnet svimlende 239 milliarder årlig. I regjeringsplattformen heter det at regjeringa vil «Samarbeide med friluftsråd og frivillige organisasjoner for å bedre folkehelsen gjennom fysisk aktivitet og friluftsliv, samt fremme en stortingsmelding om styrking av friluftsliv». 

Utfordringene vårt samfunn står overfor når det gjelder folkehelse er enorme. Fire av fem nordmenn beveger seg for lite i forhold til det helsemyndighetene anbefaler. Men fysisk aktivitet er ikke alt. Det er viktig at folk får opplevelser, føler seg som en del av fellesskapet og at de trives. I følge SSB føler én av fem seg ensomme, og økningen i depresjoner og angst er skremmende. 

Norges viktigste utfordring er derfor å holde folk friske – og yrkesaktive

Det er dette som gjør at ”Folkehelse” er på alles lepper. I mange år har forskere og politikere slått fast at hjelpen er snublende nær, nemlig ved å få flere til å drive med friluftsliv. Dette har bare i liten grad ført til konkrete tiltak og midler til å utføre disse. Men med samhandlingsreformen og folkehelseloven kan nå festtalene bli til handling: Loven slår fast at kommunene har ansvaret for folkehelsearbeidet, og oppfordrer dem til å samarbeide med frivillig sektor.

 

Les også:

Siste nyheter